top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט יהודה המכבי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב יהודה המכבי באשדוד
ברחוב יהודה המכבי 14 באשדוד קיים בנין בן 4 כניסות, 4 קומות בכל אחת, ובסך הכל 32 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2 קומות, ובסך הכל 26 דירות חדשות. נכנסתם בשלב שבו הפרויקט קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים, ונמצא בשלבי בניה.
בפרויקט זה אין מימון בנקאי - הוא מומן באמצעות הון עצמי של היזם, כספי משקיעים, והכנסות ממכירת הדירות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון רבעון 3 צעדים אחרונים ברבעון הקודם סיפרנו שאנחנו עדיין ממתינים יחד עם היזם לטופס 4 (אישור אכלוס של הבניין). שמחים לבשר שבשעה טובה ברבעון האחרון התקבל טופס 4, ולאור זאת היזם התחיל בגבייה של יתרת התשלומים שהוא זכאי להם מהדיירים - וזאת על מנת שיוכל בין השאר לפרוע גם את ההון שלנו בפרויקט. לאור זאת אנחנו מבינים שהפירעון בעז"ה קרוב, ואנחנו במעקב צמוד על מנת שזה אכן כך יהיה. סיכומו של דבר - אנחנו ממש בישורת האחרונה, ומצפים יחד איתכם לסיום הטוב.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page