top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט יחד

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט של שיתוף פעולה עם יזם בתחום ההתחדשות העירונית, אשר מקדם בימים אלו (קיץ 2022) 6 פרויקטים שונים של תמ"א 38 ופינוי בינוי בגוש דן. הפרויקטים נמצאים בשלבי תכנון שונים, ובהם עתידות להיבנות כ-1000 יחידות דיור, ובהמשך מתעתד היזם להיכנס לפרויקטים נוספים בתחום.. בפרויקט זה אנחנו נותנים ליזם מימון לשלבי התכנון של הפרויקטים, כאשר בהמשך ייתכן וניכנס למימון פרטני של פרויקטים שייצאו לביצוע.
ההשקעה הינה לתקופה משוערת של כשלוש וחצי שנים.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, אין הרבה מה לעדכן בפרויקט הזה. יחד עם זאת קבענו עם היזם על נתינת דגש על המאמצים להבאת פרויקטים נוספים להסכם המסגרת, , ואנחנו מתרשמים שהיזם עובד היטב ובכיוון חיובי. בנוסף, נבחנים כל העת שיתופי פעולה במטרה לאתר פרויקטים נוספים ולהעצמים את כוחנו בקיימים. לסיכום, אנחנו מתרשמים לטובה מעבודת היזם, ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, עדיין אין כל כך מה לעדכן על הנעשה בפרויקט. טבעם של פרויקטים מסוג זה, שהשלבים הראשונים שלהם מתרחשים "בחתימה נמוכה", ללא הרבה תוצאות בשטח, וזה לגמרי בסדר. סיכומו של דבר, אנחנו עדיין בצעדים הראשונים, ואופטימיים לקראת ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 זהו העדכון הראשון בפרויקט 'יחד', אשר נמצא בצעדיו הראשונים, ומטבע הדברים אין הרבה מה לספר. לסיכום - אנחנו בצעדים ראשונים, ואופטימיים לקראת ההמשך. ניפגש בעזרת השם בעדכונים הבאים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page