top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ששת הימים ירושלים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/1 ברחוב ששת הימים בירושלים
ברחוב ששת הימים בשכונת רמת אשכול בירושלים, קיימים שני בניינים בני 4 קומות כל אחד ובהם סה"כ 24 דירות. בפרויקט יבנו בע"ה עוד 2.5 קומות בכל בניין, ובהם 19 דירות חדשות.
אנחנו מלווים את הפרויקט מהשלבים בהם הוא נכנס לוועדה בירושלים, ועד לסיומו בעז"ה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך כשנתיים וחצי, ולהסתיים ב-2023.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 המשך התקדמות, תוך האטה מסוימת ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות ההנדסית באתר, וכן על התקדמות המכירות. ברבעון הזה הייתה התקדמות איטית מבחינה הנדסית, וזאת עקב בעיה שהתגלתה והצריכה פירוק של חלק מהחיפוי החיצוני. כעת הפרויקט עומד על כ-79% ביצוע. במקביל נמכרה עוד דירה אחת, וכעת נותרה דירה אחרונה למכירה - כאשר הדירות נמכרו במחירים גבוהים משמעותית מהמצופה, מה שמשאיר רווחיות גבוהה מאוד. לסיכום, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה, מציג רווחיות מצוינת, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 המשך התקדמות טובה בדומה למה שכתבנו ברבעון שעברה, הפרויקט ממשיך בקצב התקדמות הנדסית מצוין, ועומד כעת על 76% ביצוע. מבחינת מכירות, נמכרו 12 מתוך 14 הדירות בפרויקט, ובמחירים גבוהים בהרבה מהמשוער. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה, ומציג רווחיות מצוינת - ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 המשך התקדמות טובה. הפרויקט ממשיך בקצב התקדמות הנדסית מרשים (כ-15% ברבעון), ועומד כעת על ב62.5% ביצוע, בניית השלד הסתיימה, וכעת עובדים בתוך הדירות. גם הרווח הצפוי בפרויקט גבוה בכמה אחוזים מעל המצופה על פי דו"ח 0, מה שמחזק את האופטימיות בדבר סיום הפרויקט בהצלחה וברווחיות טובה. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט טוב, שמתקדם כעת בקצת מצוין, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך. נ.ב. לאור התמשכות הפרויקט מעבר למצופה מראש, אנחנו מעוניינים לסכם עם כל אחד מהמשקיעים הראשונים, שתקופת החוזה שלהם הסתיימה או מסתיימת בקרוב, את המשך או סיום ההשקעה שלו לפי רצונו. משקיעים שמתאימים לקטגוריה הזו, מוזמנים לפנות במייל לדוד: davidr@barakhass.co.il

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page