Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ששת הימים ירושלים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/1 ברחוב ששת הימים בירושלים
ברחוב ששת הימים בשכונת רמת אשכול בירושלים, קיימים שני בניינים בני 4 קומות כל אחד ובהם סה"כ 24 דירות. בפרויקט יבנו בע"ה עוד 2.5 קומות בכל בניין, ובהם 19 דירות חדשות.
אנחנו מלווים את הפרויקט מהשלבים בהם הוא נכנס לוועדה בירושלים, ועד לסיומו בעז"ה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך כשנתיים וחצי, ולהסתיים ב-2023.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 המשך התקדמות טובה. ברבעונים הקודמים סיפרנו לכם על התקדמות הנדסית טובה בבניין, מה שממשיך גם ברבעון הזה. הפרויקט נמצא כעת ב-47% ביצוע (למעלה מ-20% ברבעון החולף!), כאשר כמעט סיימו את השלד של כל הבניין, ומתחילים לעבוד בדירות הקיימות. בשדה המכירות, נמכרו 11 מתוך 14 דירות בפרויקט, במחירים גבוהים משמעותית מהצפוי. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט שמתקדם בקצב מצוין, ואנחנו אופטימיים גם לקראת ההמשך.
2022 | עדכון 1 המשך התקדמות טובה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההתקדמות ההנדסית ועל מכירתן של עוד 3 דירות. ברבעון הזה המשיכה התקדמות טובה, כאשר מבחינה הנדסית הפרויקט נמצא ב-25% ביצוע, ונמכרו 2 דירות נוספות, ובסה"כ 6 דירות מתוך 19 שבפרויקט כולו. מעניין לציין שהדירות נמכרות ברווחיות גבוהה מן הצפוי, נתון שמחזק את הפרויקט. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה משביעת רצון, ואנחנו מקווים שכך ימשיך.
2021 | עדכון 4 המשך התקדמות טובה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת העבודות בשטח, ועל מכירת דירה ראשונה. ברבעון הזה המשיכה התקדמות טובה, כאשר מבחינה הנדסית הביצוע בפועל מקדים במספר שבועות (!) את הלו"ז המתוכנן. ברבעון הזה נמכרו גם 3 דירות נוספות, ובסה"כ 4 דירות מתוך 19 שבפרויקט כולו. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה משביעת רצון, ואנחנו מקווים שכך ימשיך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן