top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ששת הימים חולון

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/2 ברחוב ששת הימים בחולון.
ברחוב ששת הימים 2 בחולון קיים בניין ותיק ובו 16 דירות קיימות. במסגרת הפרויקט ייהרס המבנה וייבנה מחדש בתוספת 28 דירות נוספות (סה"כ 44 דירות), ונכנסתם לפרויקט בשלב שלקראת העלייה לאישור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בחזרה בסוף התקופה, כשהפרויקט יסתיים בעז"ה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 שינויים בתב"ע ובחינת אופציות להמשך ברבעון הקודם סיפרנו לכם על הגשת תכניות הפרויקט לוועדה המקומית, ועל צפי לדיון בחודש ינואר. ברבעון הזה נכנסה לתוקף תב"ע חדשה של העיר חולון, ןאנחנו נדרשנו לבחון את ההשלכות שלה על התכנון שלנו ועל הפרויקט כולו. אנחנו ממתינים כעת לקבלת מידע מלא ומעודכן על השפעת התב"ע החדשה על הפרויקט שלנו, ובמקביל מתקדמים בעדכון התכנון לפי מה שכבר ידוע לנו לגביה. במקביל להלכיים התכנוניים נערכת חשיבה עסקית על מתווים שונים להמשך האחיזה בפרויקט, ואנחנו מקווים לקבל החלטה בקרוב. לסיכום, מדובר בפרויקט בשלבים תכנוניים ראשוניים, שנמצא בכעת בשלבי חשיבה מחודשת במספר מישורים, על מנת שנוכל להפיק ממנו את המקסימום.
2022 | עדכון רבעון 4 התקדמות לקראת דיון בוועדה בדומה למה שסיפרנו לכם ברבעונים הקודמים, הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים ועדיין אין הרבה מה לעדכן. התכניות הוגשו לוועדה המקומית, ברבעון הקודם מילאנו אחר דרישה נוספת שהעירייה העלתה כתנאי להגשה לוועדה, וכעת הצפי הוא שהפרויקט יעלה לוועדה במהלך חודש ינואר. להערכתנו לא צפויים עיכובים באישור התכניות בוועדה, ובכל מקרה הקצב תואם את הציפיות שלנו לאור השלבים הכל כך מוקדמים של הפרויקט. נמשיך לעדכן ברבעונים הבאים..
2022 | עדכון רבעון 3 מקווים לדיון בוועדה בקרוב בדומה למה שסיפרנו לכם ברבעונים הקודמים, הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים ועדיין אין הרבה מה לעדכן. התכניות הוגשו לוועדה המקומית, אנחנו מצפים שדיון בהן בוועדה יהיה בשבועות הקרובים, ולהערכתנו לא צפויים עיכובים באישורן. בכל מקרה הקצב תואם את הציפיות שלנו לאור השלבים הכל כך מוקדמים של הפרויקט. נמשיך לעדכן ברבעונים הבאים..

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page