Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ששת הימים חולון

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/2 ברחוב ששת הימים בחולון.
ברחוב ששת הימים 2 בחולון קיים בניין ותיק ובו 16 דירות קיימות. במסגרת הפרויקט ייהרס המבנה וייבנה מחדש בתוספת 28 דירות נוספות (סה"כ 44 דירות), ונכנסתם לפרויקט בשלב שלקראת העלייה לאישור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בחזרה בסוף התקופה, כשהפרויקט יסתיים בעז"ה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 עדיין ממתינים לדיון בוועדה בדומה למה שסיפרנו לכם ברבעון הקודם, הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים ועדיין אין הרבה מה לעדכן. התכניות הוגשו לוועדה המקומית, ומסיבות בירוקרטיות הוועדה עדיין לא דנה בהן. אנחנו מעריכים שהדיון יהיה בחודשים הקרובים, ולהערכתנו לא צפויים עיכובים באישורן. בכל מקרה הקצב תואם את הציפיות שלנו לאור השלבים הכל כך מוקדמים של הפרויקט. נמשיך לעדכן ברבעונים הבאים..
2022 | עדכון 1 צעדים ראשונים.. בדומה למה שסיפרנו לכם ברבעון הקודם, הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים ועדיין אין הרבה מה לעדכן. התכניות הוגשו לוועדה המקומית, הוועדה צפויה לדון בהן בחודש מאי, ולהערכתנו לא צפויים עיכובים באישורן. נמשיך לעדכן ברבעונים הבאים..
2021 | עדכון 4 צעדים ראשונים.. הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים ותוכנית ההגשה (גרמושקה) נמצאת בחתימות אצל הדיירים וצפויה להיות מוגשת בשבוע הקרוב. במקביל ממשיכים במילוי הדרישות ואנחנו צופים שהתכניות יובאו לוועדה המקומית בעוד כחודשיים, כשלהערכתנו לא צפויים עיכובים משמעותיים באישורן. נמשיך לעדכן ברבעונים הבאים..
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן