top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ראש העין

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קרקע למגורים ומסחר בראש העין
ברחוב שבזי בראש העין, קיימת קרקע המיועדת לבנייה משולבת של מגורים ומסחר. בעיסקה רכש היזם את הקרקע, ובעידוד העירייה הוא אמור לפנות למוסדות התכנון על מנת להגדיל באופן משמעותי את זכויות הבנייה בקרקע וכך למקסם את הרווחיות הטמונה בה, ואז לגשת לבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם בהלוואה נושאת ריבית, והכסף אמור לחזור מתוך רווחי הפרויקט.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ממשיכים להתקדם במסדרונות התכנון והרישוי. כפי שסיפרנו לכם ברבעונים הקודמים, היזם עובד במרץ מול העירייה ורשויות התכנון על שיפור של התב"ע במגרש, מה שיביא להגדלה משמעותית של רווחיות הפרויקט. ברבעון הזה התקבל אישור עקרוני מהעירייה לתכנית של היזם לשיפור התב"ע, וכעת עובדים על הגשתה - בתמיכת העירייה - לוועדה המקומית והמחוזית. לסיכום, הפרויקט ממשיך להתקדם ולהשתבח, ואנחנו בהחלט אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם שאנחנו מתקדמים במסדרונות התכנון, ועתידים להגיש לוועדה המחוזית תכנית מוגדלת בהסכמה עקרונית עם העירייה. ברבעון האחרון אכן הוגשה התכנית לוועדה המחוזית, והיא משקפת תכנון של 110 יח"ד, לעומת 44 (!) בתב"ע המקורית. באופן עקרוני התכנית דורשת את הסכמת העירייה, ולצורך כך מתקיים שיח חיובי בנושא עם גורמים בעירייה ועם ראש העיר. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט גדול עם פוטנציאל רווח מצוין, שמתקדם במסדרונות התכנון בצורה טובה, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים להתקדם במסדרונות התכנון. ברבעון הקודם סיפרנו לכם על דיון בוועדה המחוזית, שהחזיר אותנו לפתור כמה סוגיות עם העירייה. ברבעון האחרון התקיימה פגישה עם מהנדס העיר וצוותו, שבה הוצגה התוכנית המוגדלת (110 יח"ד!!) כמתוכנן. יש עדיין מספר פערים שיש לטפל בהם, אבל בגדול העירייה מסכימה לקדם את התוכנית לתב"ע. כעת עובדים על התוכניות לקראת הגשתן פעם נוספת למחוזית. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה טובה, ואנחנו בהחלט אופטימיים.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page