top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ריברדייל ג'ורג'יה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בארה"ב
בעיירה צ'טנוגה שבג'ורג'יה רכש יזם נכס מולטי-פמילי למגורים.
תפוסת הנכס היא קרוב ל-96%, המניבים תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית היא להחזיק בנכס, לשפץ את היחידות הפנויות מדיירים, ואז להעביר אליהן דיירים אחרים תוך הגדלת השכירות המשולמת על-ידם, ואז לשפץ את הדירות שהתפנו. כך במשך תקופה של כשנתיים ניתן יהיה לשפץ את כל הנכס, להגדיל את השכירות המתקבלת, ולמכור אותו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן כהלוואה שנושאת ריבית בגובה עד 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 שגרה ברוכה גם ברבעון הזה אין עדכונים מרעישים. הנכס ממשיך בתפוסה יציבה של 95%, שכר הדירה יציב, ולמעשה אין ממש מה לחדש. כמו שאומרים בשפת המקום: No News - Good News
2022 | עדכון רבעון 4 ממשיכים בשגרת השכרות גם ברבעון הזה אין חדשות מרעישות. התפוסה בנכס כרגע היא 95%, שכר הדירה בעלייה, והיזם ממשיך בתכנית העסקית כמתוכנן. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לתפקד כמצופה, נראית מצוין, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים בשגרת השכרות ברוכה למעשה העדכון ברבעון הזה יהיה מאוד דומה לזה שלפניו. התפוסה בנכס כרגע היא 97%, היזם שדרג את הנכס לפי התכנית העסקית, ובמקביל העלה את שכר הדירה בממוצע של $120 לעומת השכר דירה של שנה שעברה. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לתפקד כמצופה, נראית מצוין, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page