Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ריברדייל ג'ורג'יה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בארה"ב
בעיירה צ'טנוגה שבג'ורג'יה רכש יזם נכס מולטי-פמילי למגורים.
תפוסת הנכס היא קרוב ל-96%, המניבים תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית היא להחזיק בנכס, לשפץ את היחידות הפנויות מדיירים, ואז להעביר אליהן דיירים אחרים תוך הגדלת השכירות המשולמת על-ידם, ואז לשפץ את הדירות שהתפנו. כך במשך תקופה של כשנתיים ניתן יהיה לשפץ את כל הנכס, להגדיל את השכירות המתקבלת, ולמכור אותו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן כהלוואה שנושאת ריבית בגובה עד 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ברוך ה' - הכול מתנהל כשורה ברבעונים הקודמים סיפרנו לכם על המשך השדרוגים שהיזם עושה בנכס, ועל המצב היציב של ההשכרות (למעלה מ-90%). ברבעון הנוכחי התפוסה עלתה ל-97%, כאשר דמי השכירות עלו (יחסית למחירי שנה שעברה) ב-120$ בממוצע לדירה. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לתפקד כמצופה, נראית מצוין, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 ברוך ה' - הכול מתנהל כשורה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך השדרוגים שהיזם עושה בנכס, ועל המצב היציב של ההשכרות (כ-94%). למעשה אין הרבה חדש, והיזם ממשיך לנהל את הנכס ולפעול להשבחתו. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לתפקד כמצופה, נראית מצוין, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן