top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט רחובות הרצל-ויצמן

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת נכס מסחרי ברחוב הרצל ברחובות.
רחוב הרצל ברחובות הוא אחד מרחובות המסחר החזקים בארץ כיום אשר מתוכנן לעבור בשנים הקרובות התחדשות ברמה גבוהה מאוד.
בפרויקט הזה רוכש היזם מגרש ברחוב הרצל 196 שעליו קיים היום מבנה מסחרי בן שתי קומות ומגרש חניה. התכנית היזמית כוללת השבחה של הנכס ולבנות בו מבנה משולב למסחר, משרדים ומגורים. בכוונת היזם לאשר תכנית כזו בוועדת התכנון, ולאחר מכן להוציא היתרי בנייה ולבנות את הבניין החדש.
משך ההשקעה המשוער - כשלוש שנים

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 מתקדמים לקראת תחילת תכנון ברבעון הקודם סיפרנו לכם על מגעים עם מגרשים שכנים על איחוד מגרשים לטובת שיפור התכנון המחודש. ברבעון הזה המשיכה ההתקדמות מול כל השכנים, כאשר עם אחד כבר עובדים על טיוטות הסכם ועם אחר מתנהל שיח בשלבים מוקדמים יותר, שנראה שהולך גם הוא להסכמה. במקביל נבחר אדריכל לתכנון, שיתחיל בעבודתו כאשר יתקבל המימון לכך, מה שאמור לקרות בקרוב. לסיכום, הפרויקט יחסית בצעדיו הראשונים, אך מראה כיוון טוב ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 כפי שתיארנו לכם בכניסתכם לעסקה, המודל של הפרויקט בנוי על איחוד מספר מגרשים צמודים על מנת למקסם את הפוטנציאל התכנוני, ואיתו את הרווחיות. ברבעון האחרון, אחרי שפנינו לשני מגרשים שכנים, התקבלה הסכמה לגבי מגרש אחד, ולגבי השני מתנהל שיח מתקדם לקבלת הסכמה. במקביל נחתם הסכם עם עו"ד לייצוג מול גורמי הרישוי, והתהליך מתחיל להתקדם. לסיכום, מדובר בפרויקט שעושה כעת בבטחה את צעדיו הראשונים, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 זהו העדכון הראשון בפרויקט הרצל-ויצמן ברחובות, אשר נמצא בצעדיו הראשונים, ומטבע הדברים אין הרבה מה לכתוב. ניפגש בעזרת השם בעדכונים הבאים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page