top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט רכסים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישה של מבנה מסחר ומשרדים בעיירה רכסים.
בעסקה הזו אנו (קבוצת 'ברק'') רוכשים נכס מסחרי בגודל של כ-2800 מ"ר המצוי ברכסים (מועצה מקומית חרדית סמוך לחיפה) ומיועד להשכרה למסחר שכונתי ומשרדים. הנכס נמצא (נכון לקיץ 2022) בשלבי תכנון וטרום היתר בניה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, פרויקט רכסים נמצא עדיין בחיתוליו - בשלבי התכנון הראשוניים שלפני ההגשה לאישור ראשוני של הוועדה המקומית. התכנון ממשיך להתנהל בצורה טובה, ולעת עתה זה העדכון היחיד. על כל מה שיתחדש - נעדכן ברבעונים הבאים. לסיכום, אנחנו בהתחלה של ההתחלה, עוקבים אחר הנעשה ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 פרויקט רכסים נמצא עדיין בחיתוליו - בשלבי התכנון הראשוניים שלפני ההגשה לאישור ראשוני של הוועדה המקומית. התכנון מתנהל בצורה טובה, ולעת עתה זה העדכון היחיד. על כל מה שיתחדש - נעדכן ברבעונים הבאים. לסיכום, אנחנו בהתחלה של ההתחלה, עוקבים אחר הנעשה ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 זהו העדכון הראשון בפרויקט 'רכסים', אשר נמצא בצעדיו הראשונים, ומטבע הדברים אין הרבה מה לספר. ניפגש בעזרת השם בעדכונים הבאים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page