top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט פנינת גושן

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת ואכלוס בית רופאים בקרית מוצקין
ברחוב גושן בקרית מוצקין ישנו מבנה ששימש בעבר במרכזיית בזק והוסב למבנה למרפאות, משרדים ומסחר.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לרכישה. בנוסף, הוא לווה את יתרת הכסף מהבנק.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה שבין שנה לשלוש שנים, שתוחזר למשקיעים באמצעות מימון מחדש מול הבנק עם השלמת אכלוס המבנה בשכירויות ארוכות טווח.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 המשך פירעונות - למעוניינים בדומה לעדכון הקודם, אנחנו ממשיכים בפירעון ההשקעות שלכם בפעימות, לפי בקשה. מי שמעוניין בפירעון ההשקעה שלו בפעימה הקרובה, נא יעדכן במייל חוזר. כמובן שנשמח להציע לכם השקעות המשך, ולתת לכסף שלכם להמשיך לעבוד עבורכם.
2022 | עדכון רבעון 4 המשך תהליכי פירעון כפי שסיפרנו בעדכונים הקודמים, היזם החל לפרוע את כספי המשקיעים. הפירעון נעשה בפעימות מדי מספר חודשים, ואנחנו משתדלים ככל האפשר להיענות לבקשותיכם לגבי קדימות הפירעון. כמובן כל משקיע יקבל את הריבית בהתאם לתקופת ההשקעה שלו בפועל (ככל שהפירעון יבוצע מאוחר יותר כך יגדלו הרווחים). מספר משקיעים קיבלו את כספם בפעימת הפירעון האחרונה כפי שביקשו, ובמידה ואתם מעוניינים להימנות בין הנפרעים במועד הפרעון הבא נא עדכנו אותנו במייל לכתובת: davidr@barakhass.co.il.
2022 | עדכון 3 תהליכי פירעון כפי שסיפרנו בעדכונים הקודמים, היזם החל לפרוע את כספי המשקיעים. הפירעון נעשה בפעימות מדי מספר חודשים, ואנחנו משתדלים ככל האפשר להיענות לבקשותיכם לגבי קדימות הפירעון. כמובן כל משקיע יקבל את הריבית בהתאם לתקופת ההשקעה שלו בפועל (ככל שהפירעון יבוצע מאוחר יותר כך יגדלו הרווחים). מספר משקיעים קיבלו את כספם בפעימת הפירעון האחרונה כפי שביקשו, ובמידה ואתם מעוניינים להימנות בין הנפרעים במועד הפרעון הבא נא עדכנו אותנו במייל לכתובת: davidr@barakhass.co.il.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page