Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט אור יהודה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט מרכז מסחרי שכונתי באור יהודה.
בפרויקט הזה רכש היזם נכס מסחרי בלב שכונה חדשה שבבנייה מתקדמת, עם רמות ביקושים גבוהות וצפי לכוח קנייה גבוה.
נכנסתם לפרויקט בשלב התכנון, וסיום הפרויקט המשוער הוא בסוף שנת 2023.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממתינים להיתר בנייה בעדכון הקודם סיפרנו לכם על ההמתנה להיתר הבנייה, ועל עצירה מכוונת בהשכרות. מהבחינה הזו אין חדשות, ואנחנו ממתינים להיתר - אך הדבר אינו מדאיג, בעיקר לאור המשך עליית ערך הנכס. כמו שאולי אתם זוכרים, הנכס נרכש על ידי היזם בכ-24 מליון ₪, ולאחרונה התקבלה שמאות המעריכה את שוויו בקרוב ל-32 מליון ש"ח - עלייה של קרוב לשליש בתקופה יחסית קצרה, שזה נתון משמח מאוד, גם ליזם, וגם עבורנו ועבורכם,. לסיכום, מבחינה תפעולית המצב בפרויקט עדיין סטאטי (עם צפי להיתר בנייה תוך מספר חודשים), אבל הוא מציג נתונים מעודדים מאוד לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 ממתינים להיתר בנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שאנחנו מצפים להיתר בנייה בטווח קרוב, ושבנושא ההשכרות, מלבד 35% מהנכס שכבר מושכרים מראש, היזם - בתמיכתנו - ממתין להתקדמות הפרויקט. גם ברבעון הזה לא הייתה עדיין התקדמות בנושאי ההשכרות, שזה כאמור תקין - ומבחינת היתר הבנייה, גם הוא עדיין לא הגיע משום שהיה ספק בנוגע לשטח סמוך שהוועדה שקלה האם הוא משפיע גם על התוכנית שלנו, לשמחתנו הוחלט שלא ליצור זיקה בין השטחים ואנחנו מעריכים שיגיע בחודש הקרוב. בסיור שעשינו בסביבת הפרויקט, ראינו שכונה שצומחת סביבו ממש מאפס, ומחזקת את התחושה הטובה שמדובר בנכס עם פוטנציאל עסקי מצוין ובהשקעה מצוינת. לסיכום, המצב בפרויקט עדיין קצת סטאטי, וההתקדמות טיפה איטית ממה שציפינו - אבל בסך הכול הוא עדיין יציב וטוב, ואנחנו מאמינים שכך גם ימשיך.
2021 | עדכון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם שאנחנו מעריכים שהתר בנייה יתקבל עד סוף 2021, ושמלבד חוזי ההשכרה שכבר נחתמו מראש (על 35% מהנכס!), היזם ואנחנו חושבים שנכון להמתין עם שאר ההשכרות. גם ברבעון הזה לא הייתה התקדמות בנושאי השכירות, שזה כאמור תקין, ומבחינת התר הבנייה, הוא עדיין לא הגיע, אבל אנחנו מעריכים שיגיע בחודשיים הקרובים, שזה עיכוב סביר. לסיכום, המצב בפרויקט עדיין קצת סטאטי, אבל יציב וטוב ואנחנו מאמינים שכך גם ימשיך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן