top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט נופי צפת

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת וקידום תכנון לבניית מרכז מסחרי על קרקע בעיר צפת
בשיפולי העיר העתיקה בצפת, רוכש היזם קרקע בייעוד מסחר מלונאות ודיור מוגן.
היזם מתכוון לתכנן מבנה שיכלול ככל הנראה 'עירוב שימושים' - כלומר ישמש לייעודים השונים המותרים על הקרקע, ולאחר מכן להוציא היתר בנייה, וכמובן גם לבנות את המבנה הזה.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך רכישת הקרקע. הוא לקח חלק מההלוואה מקבוצת המשקיעים שלנו, וחלק אחר מגוף פיננסי אחר (גמא).
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה של בין 3-5 שנים. התכנון הוא לאפשר ליזם לקדם את התכנון והוצאת ההיתר, ואז יוכל היזם להכניס גוף אחר שיממן את בניית הפרויקט והוא יוכל להוציא אותנו.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 התקדמות ועיכוב בתהליך מכירת החלק שלנו. בשעה טובה קיבלנו הצעה טובה מאוד מיזם שמעוניין לרכוש את החלק שלנו. העסקה עוד לא יצאה אל הפועל בגלל עיכוב מצד השותף שלנו בקרקע, ובימים אלה אנחנו בדיונים באיזו דרך להתגבר על העיכוב - כאשר מה שמנחה אותנו הוא מקסום הרווח מהפרויקט, יחד עם שמירה על לוח זמנים סביר. לסיכום, הליך היציאה מהפרויקט ושחרור כספי המשקיעים ממשיך להתנהל, התקדם כבר דרך ברבעון האחרון, ואנחנו מקווים שבקרוב יגיע לסיומו.
2022 | עדכון רבעון 4 ממשיכים בעבודה לקראת שחרור כספי המשקיעים. כמו שעדכנו ברבעון שעבר, בחודשים האחרונים אנחנו במשא ומתן עם רוכש פוטנציאלי, שמעוניין לרכוש חצי מהקרקע שלנו. כפי שהסברנו בעבר, מטרת המכירה היא לשחרר את כספי המשקיעים, משום שלמרות שעסקית מדובר על עסקה טובה, היא מתארכת יותר מדיי זמן ויש בה לעתים חוסר בהירות. כרגע אנחנו לא יודעים לומר בוודאות מתי יבשיל תהליך המכירה, ומקווים לעדכן בבשורות בהקדם. לסיכום, מבחינת מה שנוגע למשקיעים, אנחנו מקווים שבקרוב נעדכן על סיום מוצלח.
2022 | עדכון רבעון 3 מתקדמים בתכנון, ובפעולות להוצאת כספי המשקיעים כמו שעדכנו ברבעון שעבר, הליכי התכנון ממשיכים כל העת מול העירייה, ובמקביל אנחנו פועלים להוצאת המשקיעים מהעסקה. בתקופה האחרונה אנחנו במשא ומתן עם רוכש פוטנציאלי, שמעוניין לרכוש חצי מהקרקע שלנו. אנחנו מקווים שהתהליך הזה יבשיל, ומעריכים שתוך כחצי שנה נוכל לבשר על שחרור כספי המשקיעים. כמובן עוד מוקדם להתסק בכך, אבל בבוא העת נשמח להציע לכם עסקאות המשך, ולראות אתכם ממשיכים איתנו. סיכומו של דבר - מבחינת מה שנוגע למשקיעים - אנחנו מקווים שאנחנו לקראת סיום מוצלח של העסקה.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page