top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט נס ציונה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט מגורים בנס ציונה
ברחוב חיים בר לב בנס ציונה חתם היזם על עסקת קומבינציה (בה הוא קיבל שטח תמורת דירות שימסור לבעלים בסוף הבניה) מול המחזיקים בקרקע.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לרכישה. בנוסף, הוא לווה את רוב הכסף מבנק ירושלים.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופה של כ-3 שנים וחצי.

עדכונים רבעוניים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page