top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מתחמי פינוי בינוי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט למימון מגוון פרויקטים של פינוי בינוי בניהול היזם שלומי כהן, הנמצאים בשלבי טרום אישור תב"ע.
ההסכם עם היזם, יחד הרווחיות הגדולה הטמונה בפרויקטים של פינוי בינוי, אל מול ההוצאות הנמוכות בשלבים הראשוניים, שאותם אנחנו מממנים בהסכם זה, יוצרים בטחון רב בהצלחה וברווחיות של העסקה.
אופי הפרויקט הוא מתגלגל, כאשר עסקאות שמבשילות יוצאות ממנו ועסקאות חדשות יכולות להיכנס לתוכו, והכסף שלכם הושקע כהלוואה שנושאת ריבית קבועה לתקופה שנקבעה איתכם בחוזה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך התקדמות בהליכיים התכנוניים בפרויקטים השונים, בשלביהם השונים. ברבעון הזה בשעה טובה פרויקט אחד (פרויקט הרא"ה ברמת גן) הבשיל לכדי יציאה מהסכם המסגרת ופתיחת גיוס עצמאי משלו, ובמקביל הוכנס להסכם המסגרת פרויקט חדש בראשון לציון. בשני המקרים אנחנו כעת בהמתנה לניסוח המסמך המתאים על ידי עורך הדין שמלווה אותנו. לסיכום, הפרויקט מתקדם כמתוכנן, מביא עסקאות להבשלה וקולט עסקאות חדשות, ההתרשמות שלנו מדרך הפעולה של היזם טובה, אנחנו עוקבים כתמיד אחרי כל המהלכים, ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 משיכים בהליכים התכנוניים בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, היזם ממשיך להתקדם בהליכים התכנוניים בכל הפרויקטים, כאשר בחלקם אנחנו בשלבי איסוף החתימות - ובחלקם ממש לקראת היתר בנייה. ההתרשמות שלנו מדרך הפעולה והיעילות של היזם היא טובה, ואנחנו מעורבים איפה שאנחנו מוצאים לנכון. סיכומו של דבר - מדובר בעסקה רחבה הכוללת מספר פרויקטים בשלבים תכנוניים שונים ובמקצבים שונים (וכזכור, מבחינתנו מספיקה הצלחה של חלק מהפרויקטים כדי להיות רווחיים). אנחנו עוקבים, כתמיד, אחרי מהלכי התכנון, ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים בהליכים התכנוניים ברבעון הקודם פירטנו מעט על ההליכים התכנוניים בחלק מהפרויקטים. גם ברבעון הזה המשיכו ההליכים, כאשר בחלק מהפרויקטים ההתקדמות איטית יותר ובחלקם מהירה יותר - הבדלים שהם טבעיים מאוד ונובעים ממאפיינים שונים של הפרויקטים, מגישות שונות של הרשויות המאשרות ועוד. בסך הכול באופן רוחבי אנחנו רואים התקדמות טובה בהחלט, ומזכירים לכם שלמעשה כדי לשמר את הרווחיות בעסקה, מספיק מבחינתנו שרק חלק מהפרויקטים יאושרו - כאשר לעת עתה התמונה הרבה יותר אופטימית. סיכומו של דבר - מדובר בעסקה רחבה הכוללת מספר פרויקטים בשלבים תכנוניים שונים, אנחנו עוקבים אחרי מהלכים התכנון, ואופטימיים לגבי ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page