Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מתחמי פינוי בינוי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט למימון מגוון פרויקטים של פינוי בינוי בניהול היזם שלומי כהן, הנמצאים בשלבי טרום אישור תב"ע.
ההסכם עם היזם, יחד הרווחיות הגדולה הטמונה בפרויקטים של פינוי בינוי, אל מול ההוצאות הנמוכות בשלבים הראשוניים, שאותם אנחנו מממנים בהסכם זה, יוצרים בטחון רב בהצלחה וברווחיות של העסקה.
אופי הפרויקט הוא מתגלגל, כאשר עסקאות שמבשילות יוצאות ממנו ועסקאות חדשות יכולות להיכנס לתוכו, והכסף שלכם הושקע כהלוואה שנושאת ריבית קבועה לתקופה שנקבעה איתכם בחוזה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים להתקדם באופן מדורג ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות בשני פרויקטים עיקריים - הרא"ה ברמת גן, ומזכרת בתיה, וכן על מצבם של שאר הפרויקטים. ברבעון הזה המשיכה ההתקדמות בפרויקט הרא"ה, ובקרוב אמור להיחתם חוזה שיוציא אותו למימון עצמאי בדרך להיתר בנייה. הפתיע לטובה פרויקט ארלוזורוב בר"ג, שהתב"ע שלו אושרה להפקדה תוך מילוי כל מה שביקשנו, במהירות שהפתיעה גם אותנו. פרויקט מזכרת בתיה מתקדם לאיטו, וכעת היזם פועל לתקן את התכנית לפי דרישות הוועדה העירונית, כאשר התהליך כולו מול הוועדה אמור להסתיים תוך חודשים ספורים. בפרויקט רמלה התחילו חפירות לבדיקת עתיקות, דבר שייקח מספר שבועות, ובמקביל מתקדמים בהשגת מספר החתימות הנדרש. שאר הפרויקטים, כמו בעדכון הקודם, נמצאים בשלבים שונים של עבודה בתכנון ודיונים ברשויות מצד אחד, ומול הדיירים מצד שני. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל כצפוי (ולעתים מהר מן הצפוי), ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 התקדמות מדודה, כצפוי זהו העדכון הראשון בעסקת "מתחמי פינוי בינוי". מאז חתימת ההסכם עם היזם, היזם מתנהל במקביל בשבעת הפרויקטים. אחד הפרויקטים, ברחוב הרא"ה ברמת גן, נמצא בשלב יחסית מתקדם, וייתכן שבקרוב הוא ייכנס לתהליך מימון עצמאי. פרויקט נוסף שחלה בו התקדמות ראויה לציון הוא במזכרת בתיה - שם אישרה הוועדה המחוזית את שינוי התב"ע, מה שמקדם אותנו בדרך להגשת הבקשות להיתר והתכנון המפורט של הפרויקט. שאר הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים של עבודה בתכנון ודיונים ברשויות מצד אחד, ומול הדיירים מצד שני. במקביל, נבחנת האפשרות להכניס להסכם המימון פרויקטים נוספים שמבשילים אצל היזם, וכמובן נעדכן על כך ברבעונים הבאים. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל כצפוי, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן