top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מגדל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קרקע ובניית וילות במושבה מגדל
במושבה מגדל רוכש יזם נדל"ן קרקע המיועדת לבניית 9 וילות.
הצטרפתם לפרויקט בשלב בו הוא מסיים את רכישת הקרקע. לאחר השלמת הרכישה הוא יצטרך לפעול להשלמת התכנון, להשגת היתר בנייה, ובהמשך לבנות ולמכור את הוילות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו. משך הפרויקט המוערך: 3.5 שנים.

עדכונים רבעוניים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page