Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מגדל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קרקע ובניית וילות במושבה מגדל
במושבה מגדל רוכש יזם נדל"ן קרקע המיועדת לבניית 9 וילות.
הצטרפתם לפרויקט בשלב בו הוא מסיים את רכישת הקרקע. לאחר השלמת הרכישה הוא יצטרך לפעול להשלמת התכנון, להשגת היתר בנייה, ובהמשך לבנות ולמכור את הוילות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו. משך הפרויקט המוערך: 3.5 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4 לקראת סיום פירעון המשקיעים! ברבעון הקודם סיפרנו לכם שכחצי מהמשקיעים בעיסקה כבר קיבלו את כספם, לאחר סיום מוצלח של העיסקה. הפעימה הבאה של החזרי כספים עתידה בעז"ה להתרחש בחודשים הקרובים, וכמובן נודיע לכל אחד מכם על כך באופן אישי. אנחנו מזמינים כל משקיע שמסיים את העיסקה הזו, לפנות אלינו ולהצטרף לעיסקה חדשה. ניפגש בעיסקה הבאה!
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן