Image by Towfiqu barbhuiya
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פרויקט התחדשות - המרובע

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע ארבעה פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי ירושלים
חברת התחדשות מקדמת 4 פרויקטים שונים של תמ"א 38 ברחבי ירושלים: ברחוב אשכול 26 ו-28, ברחוב מעלות דפנה וברחוב הרצל.
הצטרפתם לפרויקט בשלב בו בכל הפרויקטים ישנו רוב נדרש של חותמים לטובת קידום הפרויקט, והחברה מתחילה לקדם את תהליך קבלת היתרי הבנייה מול העירייה.
התהליך עצמו צפוי לקחת מספר שנים, והכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך קרוב בין 3-5 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 1 תקדמות מדודה.. כפי שסיפרנו בעדכון הקודם, ארבעת הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים של התקדמות, חלקם כבר בבנייה ובחלקם אנחנו מתמודדים עם משוכות בדרך להיתר הבנייה. ברבעון האחרון חלו התקדמויות בשלושה מתוך ארבעת הפרויקטים: בפרויקט הרצל יש התקדמות הנדסית יפה, הסתיימה בניית השלד וכעת עובדים על השלבים הבאים. 2 מתוך 6 הדירות נמכרו, ועם השאר ממתינים על מנת למצות את הפוטנציאל שלהן. בפרויקט מעלות דפנה - תוכניות סופיות להיתר הוגשו לחתימות עורך הדין של הדיירים, ולאחר מכן תוך שבועיים צפוי להגיע היתר. בדרך זו מופעל לחץ על המפקחת למתן אישור אחרון שאמור להתקבל ממנה, והיזם מקווה שעד שיהיה אפשר להתחיל את העבודות יתקבל גם האישור הזה. בפרויקט אשכול 28 חתם הדייר האחרון, והיתר בנייה צפוי להתקבל תוך חודשיים. בפרויקט הרביעי, פרויקט אשכול 26, אמור בקרוב להתקיים בוועדה דיון נוסף בעררים שהגישו דיירים. אנחנו במעקב אחרי המתרחש שם, ושוקלים גם יציאה מהפרויקט אם אכן לא ניתן לקדם אותו בטווח הנראה לעין. במקביל לכל זאת, היזם בודק אפשרות של השגת מימון חיצוני לפרויקט דבר שיאפשר פרעון מוקדם של חלק מהמשקיעים אם לא כולם. עוד מוקדם לומר האם מהלך זה יצליח - כמובן שנעדכן בהתפתחויות. לסיכום, יש התקדמות מסוימת, ואנחנו ממשיכים להיות שם בשבילכם במעקב ובמעורבות לפי הצורך.
2021 | עדכון 4 תקדמות לצד עיכוביםכפי שסיפרנו בעדכון הקודם, פרויקט "המרובע" מתאפיין בהתקדמות במישורים מסוימים לצד עיכובים במישורים אחרים. השילוב הזה ממשיך איתנו גם ברבעון הזה. פרויקט הרצל הוא המתקדם מבין הארבעה, והוא נמצא כבר בביצוע, ונמכרו בו שתי דירות. פרויקט אשכול 26 - העירייה קיבלה לדיון את הערר שהגישו חלק מהדיירים, מה שיכול לגרום עיכוב של כמה חודשים בהתקדמות הפרויקט. היזם פועל לתיקון החלטת העירייה. פרויקט אשכול 28 - בדיון בעירייה בהתנגדויות שהגישו דיירים, הצליח היזם להגיע איתם להסכמות, מה שאמור לפתוח את הדלת סוף סוף להיתר בנייה בחודשים הקרובים. פרויקט מעלות דפנה - בגלל מספר בעלים בנכס שלא אותרו, נוצר מצב שאמנם לא צריך לעכב את קבלת היתר הבנייה אבל עלול לעכב כניסה לעבודה. כעת עובדים על פתרונות לעניין, אבל אנחנו צופים שבכל זאת ייגרם עיכוב מסוים שאנחנו נערכים להתמודד איתו. סיכומו של דבר - מדובר בפרויקט גדול שחלקים ממנו נתקלים בעיכובים, ואנחנו ממשיכים ללוות את הפעילות של היזם על מנת למצוא פתרונות היכן שנדרש.
2022 | עדכון 2 הפתעות לטובה בעדכון הקודם סיפרנו לכם על ההתקדמות המדודה בפרויקטים השונים המרכיבים את עסקת "המרובע", ועל כך שהיזם בודק אפשרות לפירעון מוקדם של המשקיעים. אנחנו שמחים לעדכן כי התפתחות מהירה מהצפוי הביאה לכך שהיזם יכול כבר בשלב זה לפרוע את ההלוואה, וכתוצאה מכך בידינו להחזיר את הקרן והריבית למשקיעים בזמן הקרוב. בשבועות הקרובים ניצור איתכם קשר לעדכון מפורט יותר, ונציג בפניכם את החלופות השונות עבורכם, כולל השקעת המשך עם הגדלה של הריבית. סיכומו של דבר, תמיד נעים לבשר בשורות טובות, נשתמע בהמשך

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן