top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט התחדשות - המרובע

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע ארבעה פרויקטים של תמ"א 38/1 ברחבי ירושלים
חברת התחדשות מקדמת 4 פרויקטים שונים של תמ"א 38/1 ברחבי ירושלים: ברחוב אשכול 26 ו-28, ברחוב מעלות דפנה וברחוב הרצל.
הצטרפתם בשלב שבו בכל הפרויקטים ישנו רוב נדרש של חותמים לטובת קידום הפרויקט, והחברה התחילה לקדם את תהליך קבלת היתרי הבנייה מול העירייה.
התהליך עצמו צפוי לקחת מספר שנים, והכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך קרוב בין 3-5 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון רבעון 3 מתקדמים לקראת יציאה מהפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו לכם על כך שהיזם יכול כבר לפרוע את ההלוואה, והבטחנו פירעון תוך מספר שבועות. כפי שאתם מבינים זה לא קרה, או יותר נכון קרה באופן חלקי ביותר, ואנחנו מתנצלים על כך. מה שסיפרנו אכן מתרחש, אבל בקצב איטי יותר ממה שחשבנו, ובימים אלו מנסחים את החוזה לסיום העסקה, שבמסגרתו כלל הכספים צריכים לחזור. כלמודי נסיון לא ננקוב בתאריך כל עוד יש דברים שאינם תלויים בנו - אך אנחנו יכולים לבשר בבטחון שלשם הדברים הולכים. לסיכום - אנחנו קרובים לסיום, כולל פירעון מלא של כספי המשקיעים, ועל מועד מדויק נספר כאשר יגיעו הכספים.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page