Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מעונות רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת מעונות לסטודנטים ברחובות
בדרך יבנה 56 ברחובות, קיים מבנה בן 3 קומות ששימש בעבר כמרכזיה של חברת "בזק". התכנית היזמית היא להוציא היתר בניה לשיפוץ הקומות הקיימות ולהוספה של 3 קומות חדשות. המבנה החדש ישמש כמעונות סטודנטים, המבוקשים מאוד באזור.
הכסף שלכם ניתן ליזם כבר בשלב טרום-היתר, כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. עם הכסף הזה מכין היזם את התוכניות של הפרויקט ומקדם אותו עד לקבלת ההיתר בפועל.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 לקראת תחילת עבודות בשטח ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהיתר הבנייה צפוי להתקבל ושנערכים להתחלת עבודות. ברבעון הזה היזם הוציא מכרז לביצוע שלד לקומות החדשות ולתוספות על הקומות הקיימות. בשבועות הקרובים אמורות להתקבל כמה הצעות, ובאופן עקרוני יהיה ניתן להיכנס לעבודה מייד. במקביל, ולאור השמאות הטובה שגם עליה סיפרנו לכם בעדכון הקודם, אנחנו בוחנים מספר אופציות למימון חיצוני שילווה את תהליך הבנייה, ואולי אף יאפשר לנו לפרוע חלק מהמשקיעים המוקדמים בפרויקט. סיכומו של דבר, אחרי הרבה בירוקרטיה, אנחנו עולים על דרך המלך של הביצוע בשטח, סיבה טובה להיות אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 מוכנים לבנייה, וממתינים להיתר ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהיתר הבנייה עדיין מתעכב, אבל מצד שני יש סימנים טובים לעוצמתו של הפרויקט. נכון להיום, היתר הבנייה צפוי להתקבל בחודש הקרוב, אבל בינתיים הוחלט לפצל את העבודות, ובעוד שממתינים להיתר עבור הקומות הנוספות, להתחיל את העבודה בקומות הקיימות. במקביל התקבלה שומה חדשה, שמעריכה רווחיות טובה בפרויקט. סיכומו של דבר, אחרי עיכובים בירוקרטיים שונים, הפרויקט חזר להתקדם, ואנחנו ממשיכים לעקוב באופטימיות.
2021 | עדכון 4 עדיין ממתינים להיתר כפי שסיפרנו לכם בעדכון הקודם, היתר הבנייה לשלוש הקומות שהיזם רוצה להוסיף למבנה נתקל בעיכובים שונים, על חלקם הארי כבר התגברנו והיתר אמורים להיפתר בשבועות הקרובים. זה לא נחמד, אבל מצד שני זה גם לא משהו חריג, ולדעתנו בשלב הזה גם לא משפיע על כדאיות הפרויקט ובטיחותו עבורנו כמשקיעים. בשבועות האחרונים התקבלה שומה מחודשת של הנכס שמחזקת את עמדתו של היזם מול גורמים מעכבים ברשות המקומית, ואנחנו מקווים שבקרוב תיפתח הדלת להיתר. לסיכום, כמו שכתבנו בעדכון הקודם - מדובר בפרויקט עם פוטנציאל טוב, שמתעכב בשלבים הבירוקרטיים, ואנו ממשיכים לעקוב אחריו מקרוב עבורכם.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן