top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מעונות רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת מעונות לסטודנטים ברחובות
בדרך יבנה 56 ברחובות, קיים מבנה בן 3 קומות ששימש בעבר כמרכזיה של חברת "בזק". התכנית היזמית היא להוציא היתר בניה לשיפוץ הקומות הקיימות ולהוספה של 3 קומות חדשות. המבנה החדש ישמש כמעונות סטודנטים, המבוקשים מאוד באזור.
הכסף שלכם ניתן ליזם כבר בשלב טרום-היתר, כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. עם הכסף הזה מכין היזם את התוכניות של הפרויקט ומקדם אותו עד לקבלת ההיתר בפועל.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 עיכוב בכניסה לעבודה, בחינה ראשונית של אפשרויות מכירה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על בחירה של גוף מימון לשלב ביצוע השלד, וצפינו עלייה לקרקע תוך מספר שבועות. למעשה, גיבוש הסכם המימון לקח יותר זמן מהמשוער, ואנחנו מצפים לחתימה שלו בקרוב ממש, ולאחריה כאמור כניסה לעבודה במקביל התקבל היתר בנייה, שהוא המסמך הסופי המאשר כניסה לעבודות הבנייה כולן.,. עם ההיערכות לכניסה לעבודה, התחילה החשיבה מהי הדרך הנכונה ביותר מבחינה עסקית למכור את היחידות בבניין כאשר הוא יהיה בנוי. נערכו שני דיונים בנושא בהשתתפות היזם, עולות אופציות שונות, ובינתיים טרם התגבשה החלטה. לסיכום, הפרויקט ממשיך להתקדם, למרות העיכובים אנחנו כבר יכולם לראות את תחילת העבודות מתקרבת מאוד - וכבר חושבים על העתיד.,
2022 | עדכון רבעון 4 נבחר גוף מימון לביצוע שלד וחלוקת פנים ברבעון הקודם סיפרנו על נושא מימוני שמעכב קבלת היתר בנייה סופי, ועל משא ומתן עם גוף מימון שייקח על עצמו את השלבים הבאים. ברבעון הזה נבחר גוף מימון, והיזם נמצא מולו בשלבים אחרונים של סגירת חוזה מימון. הגוף המממן כבר אישר את הקבלן שנבחר לביצוע הפרויקט - כך שבעזרת השם עלייה לקרקע היא עניין של שבועות בודדים. נכון להיום הסכם המימון כולל את ביצוע השלד וחלוקת הפנים של הנכס, כאשר לקראת עבודות הגמר ייצא מכרז מימון נוסף. סיכומו של עניין, הפרויקט ממש על סף כניסה לביצוע בשטח, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך. נ.ב. לאור התמשכות הפרויקט מעבר למצופה מראש, אנחנו מעוניינים לסכם עם כל אחד מהמשקיעים הראשונים, שתקופת החוזה שלהם הסתיימה או מסתיימת בקרוב, את המשך או סיום ההשקעה שלו לפי רצונו. משקיעים שמתאימים לקטגוריה הזו, מוזמנים לפנות במייל לדוד: davidr@barakhass.co.il
2022 | עדכון רבעון 3 נבחר קבלן מבצע לפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו על מכרז קבלנים, ובשעה טובה נבחר קבלן (סילו הנדסה) לביצוע הבנייה הפרויקט. גם באפיק המימון של תהליך הבניי יש התקדמות, התקיימו פגישות עבודה וכעת מחכים להצעה מהחברה המממנת (מיטב מימון). מייד עם קבלת המימון ישולמו האגרות האחרונות שמעכבות את קבלת היתר הבנייה, והקבלן יוכל להיכנס לעבודה. לסיכום - אנחנו עולים על דרך המלך, ומקווים בקרוב לראות תחילת ביצוע בשטח.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page