Image by Towfiqu barbhuiya
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פרויקט מזכרת בתיה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת מרכז מסחרי במזכרת בתיה
במזכרת בתיה זכה היזם במכרז לבניית מרכז מסחרי בגודל של 2400 מ"ר.
המרכז המסחרי עתיד להיבנות בלב שכונת מגורים קיימת. השכונה במעמד סוציו אקונומי גבוהה ובעלת כוח קניה משמעותי.
הפרויקט צפוי לארוך בין 3-5 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 1 בנייה מתחילים להתקדם להיתר בעדכון הקודם סיפרנו לכם על ההמתנה לאישור שינוי התב"ע שהיזם ביקש. ברוך ה' ברבעון הזה התב"ע קיבלה תוקף, וכעת הדרך פתוחה גם לתכנון לצורך הוצאת היתר בנייה, וגם להוצאת שמאות חדשה ומימון מחדש של הפרויקט. אנחנו מעריכים שהיתר הבנייה יתקבל בעוד כחצי שנה עד שנה, ולגבי המימון מחדש גם זה תהליך שייקח מספר חודשים ונעדכן אתכם בהמשך. מבחינת השכרות, היזם התחיל לעבוד מול כמה סופרמרקטים וקופות חולים, אבל עדיין אין משהו קונקרטי שאפשר לעדכן אתכם בו. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה מצוינת, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2021 | עדכון 4 משיכים בהליכי תכנון בעדכונים הקודמים סיפרנו לכם שהיזם החליט למקסם את הרווחיות של הפרויקט באמצעות בקשה לשינוי תב"ע והגדלת זכויות בנייה. המהלך גרר - כצפוי - התנגדויות, ולשמחתנו בימים האחרונים התבשרנו שהוועדה דחתה אותן, מה שיאפשר ליזם המשך תכנון על בסיס התכנית המוגדלת. אמנם עדיין קיימת אפשרות שהמתנגדים יפנו לוועדת ערר לדיון נוסף בהתנגדות, אבל אנחנו מעריכים ומקווים שזה לא יקרה ותיפתח סופית הדרך להתקדמות. מבחינת השכרות, היזם ממתין - ובצדק - לאישור שינוי התב"ע, ואנחנו מאמינים שבקרוב תהיה התקדמות גם בתחום הזה. לסיכום - הפרויקט מתקדם בצורה טובה בשלבים התכנוניים, ואנחנו בהחלט אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2022 | עדכון 2 מתקדמים להיתר בנייה, והפתעות לטובה בתחום המימון בעדכון הקודם סיפרנו לכם על אישור התב"ע החדשה כפי בקשה היזם, ועל תחילת התקדמות לקראת היתר בנייה. הגשת הבקשה להיתר בנייה צפויה ברבעון הזה, ואנחנו מקווים להיתר בתחילת 2023. במקביל, שמאות מעודכנת של הנכס מעריכה את שוויו בכ-29 מליון ש"ח למעלה מפי שניים (!!) ממחיר הקנייה. המצב הזה איפשר ליזם לפנות לבנק לקבלת מימון מחדש, לטובת הוצאת כספי המשקיעים מהפרויקט. בימים אלה ממש אנחנו פונים אליכם, המשקיעים, על מנת לעדכן כל אחד מכם באופן אישי, ולהציע לכם השקעת המשך דומה ואטרקטיבית. לסיכום, מבחינת כספי המשקיעים הפרויקט עומד לקראת סיום מוצלח ב"ה, ובימים אלה אנו יוצרים קשר בעניין עם כל אחד מכם באופן אישי.

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן