Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מרכוס יהוד

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/1 ברחוב מרכוס ביהוד
ברחוב דוד מרכוס ביהוד קיים בנין ותיק בן ארבע קומות ו-2 כניסות, ובסך הכל 32 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2.5 קומות ותיסגר הקומה המפולשת בקרקע - ובסך הכל ייבנו 22 דירות חדשות.
רוב המשקיעים נכנסו לפרויקט כאשר הוא קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים, והמימון יועד לתשלום האגרות ותחילת הבנייה, עד לכניסת הגוף המממן הראשי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 המשך התקדמות לקראת מסירה לדיירים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות ההנדסית ותחילת התהליך לקבלת טופס 4 (טופס אישור אכלוס). ברבעון החולף המשיכה ההתקדמות, כאשר מבחינתה הנדסית הביצוע עומד על 91%, וגם מבחינת תהליכי האישורים אנחנו בישורת האחרונה, והצפי הוא לקבלת טופס 4 ברבעון הקרוב. כזכור, הפרויקט כבר החל להחזיר כסף ומשקיעים שרצו בכך נפרעו זה מכבר. אנחנו צופים שעוד לפני קבלת טופס 4 תהיה פעימת פרעון נוספת ומבקשים מהמשקיעים שחשוב להם להיפרע כמה שיותר מוקדם לעדכן אותנו כדי שנוכל לאפשר להם זאת. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט מצוין שעתיד בעז"ה להסתיים בהצלחה בקרוב.
2022 | עדכון 1 המשך התקדמות לקראת מסירה לדיירים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות ההנדסית וסיום מכירת הדירות. ברבעון החולף המשיכה ההתקדמות, כאשר מבחינתה הנדסית הביצוע עומד על 87%, והתחיל ביצוע בדיקות שונות לקראת קבלת טופס 4 (טופס אישור אכלוס). סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט מצוין שעתיד בעז"ה להסתיים בהצלחה בעתיד הנראה לעין.
2021 | עדכון 4 ברבעון הקודם עדכנו אתכם על התקדמות בעבודות חיפוי החוץ ותחילת עבודות הפיתוח סביב הבניין. ברבעון הזה הייתה התקדמות הנדסית נוספת, וכעת הפרויקט נמצא ב-74% ביצוע, ובשבועות האחרונים כר פורקו הפיגומים סביב הבניין עם סיום עבודות החיפוי. מבחינת המכירות, נמכרו כל הדירות בבניין, וכתוצאה מכך התחיל היזם להחזיר חלק מכספי המשקיעים והוא ימשיך בכך גם בחודשים הקרובים (מי שמעוניין להיפרע בפעימה הבאה - בבקשה לעדכן אותנו) ועד סיום מוצלח של הפרויקט. בסך הכול מדובר בפרויקט שממשיך להתנהל בצורה משביעת רצון, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן