top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מרכוס יהוד

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38/1 ברחוב מרכוס ביהוד
ברחוב דוד מרכוס ביהוד קיים בנין ותיק בן ארבע קומות ו-2 כניסות, ובסך הכל 32 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2.5 קומות ותיסגר הקומה המפולשת בקרקע - ובסך הכל ייבנו 22 דירות חדשות.
רוב המשקיעים נכנסו לפרויקט כאשר הוא קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים, והמימון יועד לתשלום האגרות ותחילת הבנייה, עד לכניסת הגוף המממן הראשי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 לקראת סיום בשעה טובה ברבעון שחלף הסתיימו כל עבודות הבנייה, התקבל טופס 4, נעשו סיורי מסירה עם כל הרוכשים ותיקוני רג'קטים, ונמסרו כבר דירות ראשונות. בשבועות אלה אנחנו מתנהלים בסיכומים אחרונים מול היזם, לקראת שחרור כספי המשקיעים שנותרו בפרויקט. אנחנו מאמינים שהפירעון אכן יתבצע ברבעון הקרוב, ולשם זירוז התהליך נודה לכם אם תשלחו במייל חוזר את פרטי חשבון הבנק שאליו תרצו שיעבור הכסף (החשבון צריך להיות על שם מי שחתום על החוזה מולנו), וכן תכתבו אם אתם מעוניינים לשמוע על השקעת המשך. לסיכום - אנחנו ממש לקראת סיום, ונשמח לראות אתכם איתנו בהשקעות נוספות.
2022 | עדכון רבעון 4 לקראת סיום ברבעון שעבר סיפרנו לכם על האטה בהתקדמות ההנדסית לקראת סיום הפרויקט, ועל התקדמות בשלבים לקראת טופס 4 (אישור אכלוס). ברבעון הזה המשיכה התקדמות בשני המישורים; במישור ההנדסי אנחנו ב-97% ביצוע, שזה ממש רגע לפני סיום, וגם במישור הרישוי אנחנו בשלבים האחרונים. לאור ההתקדמות, סביר להניח שכבר ברבעון הקרוב נפנה אליכם לגבי פירעון ההשקעות שלכם - וכמובן עם הצעות חדשות להמשך. לסיכום, אנחנו לקראת סיום, ומאמינים שהוא יקרה בהקדם.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים להתקדם, עיכוב מסוים לקראת סיום בעדכון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות שלבי הבנייה האחרונים ועל התהליכים לקראת טופס 4. ברבעון האחרון הייתה התקדמות יחסית מעטה בבנייה, ואנחנו עומדים על 93.1% ביצוע. היזם מתקדם במקביל בשלבים השונים לקראת טופס 4, תוך התמודדות עם עיכובים שצצו - ואנחנו מקווים שטופס 4 יתקבל במהלך החודש הקרוב. לצערנו בניגוד לציפיות לא אושר שחרור של כסף נוסף לפני קבלת טופס 4, וואנחנו נמתין איתכם בסבלנות - ולקראת שחרור הכסף נשמח להציע למי שיהיה מעוניין בכך עסקה דומה להמשך השקעה. לסיכום - הפרויקט חווה מעט עיכובים, אבל אנחנו ממש לקראת הסוף הטוב בעז"ה.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page