top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט לונדון

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת נכסי נדל"ן למגורים בלונדון
במסגרת הפרויקט, היזם מאתר נכסים במחירי הזדמנות, משביח ומוכר אותם ברווח.
היזם שעימו אנחנו עובדים הוא מומחה בתחומו בלונדון, מקצועי וחריף מאוד - ומצד שני גם זהיר ומתרחק מהרפתקאות. תרכובת שאנחנו אוהבים..
הכסף ניתן ליזם בהלוואה ל-3 שנים, שבסיומן הוא עתיד לחזור יחד עם הריבית שהובטחה לכם בחוזה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ניהול משביע רצון של הנכסים בפרויקט מצד היזם. גם ברבעון הזה היזם המשיך לעבוד בניהול והשבחת הנכסים. מדובר כיום ב-10 נכסים שונים, שחלקם מושכרים, חלקם בשיפוצים, חלקם עוברים תהליכי מימון-מחדש וחלקם לקראת מכירה - ואנחנו מתרשמים שהיזם עושה עבודתו נאמנה ובמקצועיות. לסיכום, מדובר בפרויקט רב-נכסים, שמנוהל ומקודם היטב, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות משולבת בנכסים השונים, בנתיבים של השכרה, השבחה, מכירה ומימון מחדש - כל נכס לפי עניינו. גם ברבעון הזה הדיווח של היזם משביע רצון, ומשקף ניהול מקצועי למקסום רווחים בעסקאות השונות, דרך הכרות מעמיקה עם השוק המקומי ועם מגוון האפשרויות שהוא מזמן, ויד על הדופק לבחינת מצבו של כל פרויקט. סיכומו של דבר, העסקה מתנהלת בצורה מקצועית וטובה, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 המשך מכירות, השכרות, וניהול נכסים. ברבעון הקודם סיפרנו על דירה אחת שנמכרה ברווח, ועל שגרת השבחה והשכרה בשאר הנכסים. ברבעון האחרון הסתיים מהלך גדול של מימון מחדש (ריפייננס) בכל הנכסים, מהלך של היזם, שהתברר כחכם מאוד וצופה פני עתיד. המימון מחדש הוזיל מאוד את עלויות המימון השוטפות, כך שהשכירויות ברוב הנכסים מכסות את עלות המימון שלהם וכך יש לנו את השלווה למכור בעיתוי ובמחיר שמתאים לנו. בנוסף, המימון הבנקאי שחרר כ-25% מההון העצמי שהשקענו בעסקאות, וכך הוא מתפנה לעסקאות חדשות. הנכסים מתנהלים בצורה טובה - חלקם מושכרים, חלקם בהליכי תכנון לקראת שיפוץ והשבחה, ובנוסף סוכם על מכירה של דירה נוספת במחיר שצפינו שנמכור. סיכומו של דבר - העסקה מתנהלת כמצופה ואנחנו מתרשמים מאוד לטובה מהמקצועיות של היזם, מה שנותן לנו חיזוק לתחושת הביטחון שלנו בעסקה, ואופטימיות לקראת ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page