top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הרצל רעננה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב הרצל ברעננה
ברחוב הרצל 19 ברעננה קיים מבנה בן 4 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן חיזוק של המבנה ובתמורה הוא מקבל זכות לבניית 7 דירות חדשות.
נכנסתם לעסקה בשלב בו התקבל אישור הוועדה לתכנון ובניה לביצוע הפרויקט.
סיום הפרויקט משוער - סוף שנת 2023.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 מתקדמים בבנייה באופן מעט איטי ברבעון הקודם סיפרנו לכם על חזרה לקצב התקדמות טוב בבנייה (לאחר שכל הדירות כבר נמכרו). ברבעון הזה חלה האטה בקצב ההתקדמות, בעיקר בגלל קושי מסוים שהתעורר בהתנהלות הקבלן, וכן קושי טכני בסיום בור החניה. שאר העבודות בתוך הבניין ובמעטפת שלו ממשיכות. לאור ההאטה שהתרחשה, אנחנו נכנסים לבקרה צמודה יותר עליו, על מנת להבטיח שהוא יתקדם ויסתיים בצורה טובה וברווחיות טובה. כאן המקום גם להזכיר שמדובר באחד היזמים הטובים שאנחנו עובדים איתם, כך שלמרות ההאטה אנחנו בהחלט אופטימיים בקשר להמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 חזרה לקצב עבודה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שבעקבות אתגר הנדסי שהתעורר בפרויקט, ההתקדמות שלו הואטה. כפי שצפינו, ברבעון הזה חלה התאוששות, קצב העבודה עלה, ואנחנו עומדים כעת על כ-50% ביצוע. סיכומו של דבר, מדובר על פרויקט מצוין, שכל הדירות בו נמכרו זה מכבר, וכעת הוא שוב על דרך המלך ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 מתקדמים בבנייה, מכירת הדירות הסתיימה בשעה טובה ברבעון האחרון נמכרה הדירה האחרונה בפרויקט, וכעת כל המשאבים מופנים להשלמת הבנייה. ברבעון הקודם סיפרנו על בעיה שקשורה לקרבת היסודות למי תהום ודרשה טיפול מיוחד, אולם לשמחתנו הדבר לא פגע ברווחיות הפרויקט, בין השאר בגלל עליית ערך הדירות. אמנם עד כה, בין השאר בגלל אותה בעיה, ההתקדמות ההנדסית בפרויקט הייתה איטית, אך יש אינדיקציות לכך שכעת הפרויקט עשוי להיכנס לקצב עבודה טוב. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט מצוין שנמכרו בו כל הדירות, ואמנם היה בו עיכוב בהתקדמות ההנדסית, אך אנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page