Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הרצל רעננה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב הרצל ברעננה
ברחוב הרצל 19 ברעננה קיים מבנה בן 4 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן חיזוק של המבנה ובתמורה הוא מקבל זכות לבניית 7 דירות חדשות.
נכנסתם לעסקה בשלב בו התקבל אישור הוועדה לתכנון ובניה לביצוע הפרויקט.
סיום הפרויקט משוער - סוף שנת 2023.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 מתגברים על מהמורות ומתקדמים בבנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת הבנייה ועל מכירת ארבע מתוך שבע הדירות בפרויקט. ברבעון הזה הייתה האטה בהתקדמות, בין השאר בגלל קרבה של היסודות למי תהום שדרשה טיפול מיוחד. מאידך, במהלך הרבעון פונה מהבניין דייר שנוכחותו הקשתה על העבודות, וכעת עובדים בלי דיירים בכלל, מה שמזרז את הביצוע. בשדה המכירות נמשכה ההתקדמות, ועד כה נמכרו שש מתוך שבע הדירות, שזה מצוין. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך בצורה טובה, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 העבודות בשטח ממשיכות ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת העבודות בשטח ועל מכירת 3 דירות. ברבעון הזה המשיכה ההתקדמות הטובה. היזם התגבר על בעיה קונסטרוקטיבית שהופיעה, וכעת הפרויקט ב-6.4% ביצוע. בתקופה הזו נמכרה גם דירה נוספת בפרויקט, ועד כה נמכרו 4 דירות,במחיר הגבוה בכ-4.5% מהמצופה על פי דוח 0. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2021 | עדכון 4 התחילו העבודות בשטח ברבעון הקודם סיפרנו לכם על עיכוב בירוקרטי שמנע עלייה לקרקע ותחילת עבודות בשטח. ב"ה העיכובים הוסר, ובשבועות האחרונים התחילו העבודות בשטח, והן מתנהלות בקצב משביע רצון. כדי להתמודד עם התנגדות של אחד הדיירים בוצע שינוי תכנוני, שעלותו אמורה להיכלל ללא קושי בתכנון התקציבי של הפרויקט. בתחום המכירות נמכרו 3 מתוך 7 הדירות בפרויקט, והיזם צפוי להעלות מעתה את מחיר הדירות באופן משמעותי, ולהגדיל את רווחיות הפרויקט. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל באופן מצוין, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן