top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ההדס - יפו

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת מגרש ברחוב ההדס ביפו
ברחוב יפת פינת ההדס ביפו רכש היזם מגרש שעליו מבנה לשימור. המגרש נכלל בתכנית ת"א 5000, ובמסגרתה הוא מיועד לבנייה של 5,600 מ"ר בשימושים מעורבים - מגורים ומסחר.
יחד עם היזם אנחנו עתידים להשביח את המגרש ע"י שיפור התב"ע, ולהרוויח ממכירתו לאחר ההשבחה, או מבנייה עליו ומכירת הנכס הבנוי - הכול לפי התנאים שיהיו באותה עת ובמגמה למקסם רווחים.
כספכם ניתן ליזם כהלוואה נושאת ריבית קבועה לתקופה של 3 שנים.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 בשעה טובה, זהו העדכון הרבעוני הראשון מפרויקט ההדס-יפו. ברבעון האחרון התנהלנו יחד עם היזם במספר מישורים - במישור התכנוני נבחר אדריכל והוא מתקדם בעבודתו תוך כדי שיח איתנו ועם היזם לגבי מספר סוגיות תכנוניות שצריך לקבל בהן החלטות. במישור המימון אנחנו מחליפים גורם מממן על מנת להוזיל את עלויות המימון. ולבסוף במישור התפעול של הנכס הקיים, מתנהלים מגעים עם השוכר בנוגע לכמה סוגיות, והמטרה היא להגיע איתו להסכמות ולהיכנס לתקופת השכרה שלווה וארוכת טווח. לסיכום, מדובר בפרויקט גדול מאוד עם פוטנציאל גדול ועם מורכבויות ייחודיות (למשל - קיומי של נכס לשימור במגרש). אנחנו פועלים יחד עם היזם בכל המישורים, ובהחלט אופטימים לגבי ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page