Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט חצור

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת קרקעות למגורים בחצור הגלילית
בפאתי חצור הגלילית רכש יזם, בשותפות איתנו, חלקות קרקע בשטח המיועד בתב"ע לבניית שכונת מגורים חדשה.
חלקות הקרקע נקנו במחירי הזדמנות, מה שמקנה לעסקה יתרון הן מבחינת הרווח הצפוי, והן מבחינת הבטחון הגלום בה. בכוונת היזם בשלב ראשון להשביח את הקרקע על ידי הגדלת זכויות הבנייה המוגדות לה בתב"ע, וייתכן שבשלב שני להתקדם גם להיתרי בנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם בהלוואה, והוא נושא ריבית קבועה, שאותה תקבלו בסוף תקופת ההשקעה - או מתוך רווחי הפרויקט, או מגיוס של משקיעים חדשים לשלבים המתקדמים יותר של העסקה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 צעדים ראשונים. זהו העדכון הראשון בפרויקט חצור, בשעה טובה. ברבעון האחרון הושלמה הרכישה של חלק הארי מתוך כלל החלקות שאנו עתידים לקנות, ושאר הרכישות עומדות גם הן בשלבים אחרונים. השלב הבא הוא הוצאת שמאות מעודכנת על כל הקרקע, ותחילת קידום תב"ע מוגדלת, לפי התכנית. סיכומו של דבר, הפרויקט נמצא בצעדיו הראשונים, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן