top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט חצור

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת והשבחת קרקעות למגורים בחצור הגלילית
בפאתי חצור הגלילית רכש יזם, בשותפות איתנו, חלקות קרקע בשטח המיועד בתב"ע לבניית שכונת מגורים חדשה.
חלקות הקרקע נקנו במחירי הזדמנות, מה שמקנה לעסקה יתרון הן מבחינת הרווח הצפוי, והן מבחינת הבטחון הגלום בה. בכוונת היזם בשלב ראשון להשביח את הקרקע על ידי הגדלת זכויות הבנייה המוגדות לה בתב"ע, וייתכן שבשלב שני להתקדם גם להיתרי בנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם בהלוואה, והוא נושא ריבית קבועה, שאותה תקבלו בסוף תקופת ההשקעה - או מתוך רווחי הפרויקט, או מגיוס של משקיעים חדשים לשלבים המתקדמים יותר של העסקה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 השלמות לקראת הגשה לוועדת התכנון ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהיזם התחיל לעבוד על הנדרש להגשת התב"ע המשופרת בחצור. ברבעון הזה התקדם התכנון, והתכנון הוא לסיים את תנאי הסף להגשה לוועדה בחודש הבא, ואז לקבוע דיון בוועדה. לסיכום - הפרויט ממשיך להתקדם בצורה טובה, אנחנו מרוצים מקצב וצורת העבודה של היזם, ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 לקראת הגשה של התכנון המשופר ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהיזם אמור לסיים אישור תב"ע בפרויקט אחר (שגם בו אנחנו מעורבים), ואז לקדם את אישור התב"ע בחצור. ברוך השם, התב"ע בפרויקט השני אושרה, וכעת היזם עובד על הגשת התב"ע בחצור, וכבר נעשתה פגישת תיאום עם מהנדס המועצה. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם כמתוכנן, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 השלמת עסקאות, לקראת הגשה של תכנון משופר ברבעון הקודם סיפרנו לכם על השלמת הרכישה ברוב החלקות שאנחנו רוכשים. ברבעון האחרון המשכנו להתקדם במישור הזה, אבל עדיין לא סיימנו, וממשיכים לעבוד על השלמת העסקאות. כאמור, השלב הבא הוא הגשה של תכנית משופרת לתב"ע, שתגדיל משמעותית את רווחיות העסקה. בתקופה הזו היזם עמל על אישור תב"ע בפרויקט אחר שאנחנו עושים איתו, ואנחנו מאמינים שמייד לאחר השלמת הרכישות בפרויקט חצור נוכל לגשת גם בו לאישור תב"ע. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה טובה, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page