Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הרב שך, רמת שלמה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מרכז מסחרי ברמת שלמה - ירושלים
בשכונת רמת שלמה בירושלים בונה קבלן פרויקט למגורים. בקומת הקרקע של הפרויקט ישנו שטח המיועד למסחר. את השטח הזה רכש היזם שמוביל את הפרויקט.
כשנכנסתם להשקעה, הפרויקט היה כבר בשלבי הבנייה שלו, ומסירת הדירות והנכס המסחרי צפויה להיות בתוך כשנה.
רכישת הנכס מבוצעת באמצעות כספי ההלוואה שמהווים את התשלום הראשון. יתרת הסכום תשולם עם קבלת הנכס, באמצעות מימון בנקאי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 נכס בעבודה ברבעונים הקודמים סיפרנו לכם על ההתקדמות הטובה בהשכרת הנכס. כיום 80% מהנכס מושכר, המחסנים בנכס מושכרים גם הם, ועל השטחים האחרונים מתנהל משא ומתן עם שוכרים פוטנציאליים. סיכומו של דבר, הנכס עובד בתפוסה טובה שאנחנו מאמינים שעוד תשתפר, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 ממשיכים באכלוס! ברבעון הקודם סיפרנו לכם שלמעלה מ-50% משטח הנכס, כבר מושכר ומתנהל מו"מ להשכרת היתר. ברבעון הזה נסגרו חוזים נוספים, וכעת מלבד שטח אחד שמיועד ככל הנראה להשכרה לקופת חולים, כל השטחים מושכרים וחלק מהעסקים השוכרים כבר התחילו לעבוד! סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך.
2021 | עדכון 4 מתחילים אכלוס בשעה טובה! ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך התקדמות טובה בפרויקט מבחינה הנדסית, על השלמת מימון הרכישה, ועל החלטה של היזם לעצור בינתיים את ההשכרות עד שנתקרב לאכלוס. ברבעון הנוכחי הסתיימה הבנייה בשעה טובה, והתקבל טופס 4 המאפשר סופית אכלוס של הנכס. מבחינת השכרות נסגר חוזה נוסף, ועת אנחנו עומדים על מעט יותר מ-50% מהנכס שמושכר, ויש משא ומתן עם שוכרים נוספים. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן