Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הר יונה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת ואיכלוס מרכז מסחרי בהר יונה, נוף הגליל
בשכונת הר יונה - שכונה חרדית חדשה של העיר נוף גליל (נצרת עילית לשעבר) - קיים מגרש, שעליו מוקם מרכז מסחרי שכונתי בגודל של כ-5,800 מ"ר, ובו סופר-מרקט, קופות חולים, חניון תת קרקעי ועוד. המרכז נמצא בלב שכונת מגורים בבניה שחלקים ממנה כבר מאוכלסים.
הכסף שלכם ניתן ליזם הלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. עם הכסף הזה מכין היזם את התוכניות של הפרויקט ומקדם אותו עד לקבלת ההיתר בפועל והבנייה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים להתקדם בבנייה ובהשכרות. ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך ההתקדמות ההנדסית, והאטה מסוימת בהשכרות. ברבעון הזה המשכנו להתקדם בביצוע ההנדסי, וכעת מחכים לאישור אחרון לקראת קבלת טופס 4 (אישור אכלוס), ואנחנו מניחים שטופס 4 יתקבל ברבעון הקרוב. מבחינת השכרות, מתנהל משא ומתן מתקדם עם קופת חולים לאומית (כל שאר קופות החולים כבר סגרו איתנו הסכמי שכירות), ואנחנו מתקרבים למיצוי ההשכרה לשלב הזה, כאשר שאר ההשכרות עתידות להתרחש במקביל להתקדמות אכלוס השכונה. אחרי סיום האכלוס אנחנו מתכוונים לפעול למימון מחדש של הנכס באמצעות הגדלת ההלוואות הבנקאיות, ובכך לשחרר את כספי המשקיעים - אבל עוד חזון למועד, ונעדכן כשהנושא יעמוד על הפרק. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט שמתקדם בצורה טובה מאוד, ואנחנו כבר מתחילים לראות באופק את הסיום הטוב.
2022 | עדכון 1 מתקדמים בבנייה, האטה זמנית בהשכרות ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההתקדמות ההנדסית משביעת הרצון, ועל מספר חוזי השכרה שנחתמו מראש. ברבעון הזה המשיכה התקדמות הנדסית נאה, וכעת אנחנו עומדים על כ-80% ביצוע. בתחום ההשכרות אנחנו אמנם עומדים על 70% מהנכס שכבר מושכר, שזה יפה מאוד - אבל נכון לעכשיו אנחנו חווים האטה מסוימת בהמשך ההשכרות. הסיבה היא שמדובר בשכונה חדשה לגמרי שמתאכלסת באופן הדרגתי, ושוכרים פוטנציאליים מעדיפים בינתיים להמתין ולא לשכור. אנחנו מאמינים שבתוך השנה הקרובה נראה שינוי מגמה וההשכרות ימשיכו עד להשכרה מלאה. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בקצת משביע רצון, ואנחנו עם יד על הדופק בנוגע להמשך הביצוע וההשכרות.
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההתקדמות ההנדסית בביצוע הפרויקט, ועל התקדמות ההשכרות. אנחנו שמחים לספר שהמגמה הטובה נמשכה גם ברבעון הזה. אחוז הביצוע ההנדסי עומד כיום על כ-68% - התקדמות יפה מאז העדכון הקודם. מבחינת ההשכרות (ונזכיר - מדובר על חוזי השכרה שנחתמים מראש, עוד לפני שהסתיימה הבנייה) הייתה התקדמות נוספת, וכעת עובדים על הסכם שכירות עם טיפת חלב לשכירות של כ-100 מ"ר. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט שמתקדם בקצב בהחלט משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן