top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הר הצופים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב הר הצופים בחולון
ברחוב הר הצופים בחולון קיים בן 12 דירות קיימות המתאים לתמ"א 38.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2.5 קומות, ובסך הכל 11 דירות חדשות.
הפרויקט קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים ונמצא בשלבי בניה. בפרויקט זה אין מימון בנקאי - הוא מומן ע"י היזם, משקיעים ועל ידי הון ממכירת דירות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ממשיכים בביצוע, ובפירעון הדרגתי של המשקיעים ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך העבודות באתר עם שיפור קל בקצב, ועל תחילת פירעון משקיעים. גם ברבעון האחרון המשיכו העבודות בבנייה, הן בשיפוץ הדירות הישנות והן בהתקדמות בדירות החדשות, ובימים אלה מותקנות דלתות ואביזרי אלומיניום, מותקנת מעלית, ומבוצעות עבודות סביבתיות. במקביל המשיכו להגיע מהפרויקט כספים ששימשו לפירעון חלק מהמשקיעים, וכך אמור הפירעון להמשיך באופן הדרגתי, ואנחנו ניצור איתכם קשר באופן אישי לקראת הפירעון שלכם. לסיכום - אנחנו בדרך לסיום העסקה ופירעון ההשקעות, ומקווים שזה יהיה תהליך של מספר חודשים.
2022 | עדכון רבעון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על המשך התקדמות איטית באתר, ועל מתווה יציאה שלנו מהפרויקט, כולל שמירה על מלוא הכסף שלכם. ברבעון האחרון נמשכו באתר העבודות ברצף, והבנייה מתקדמת בצורה טובה. מבחינה חיצונית הבניין ב""ה מוכן, כולל עבודות פיתוח שנעשו סביבו. מבחינת תוך הבניין - שיפוץ הדירות הקיימות מתנהל מצוין, ובכמעט חצי מהן השיפוץ הסתיים, ובדירות החדשות עובדים על שלבי הגמר - ריצוף, חלונות וכו'. הקבלן טוען שיוכל לסיים את הבנייה בתוך רבעון, אבל גם אם נהיה מעט יותר סקפםטיים, אפשר לומר שאנחנו קרובים לסיום. מבחינת הפירעון שלכם - כמו שהבטחנו, בתחילת הרבעון נפרעו מספר משקיעים מכספים שהגיעו מהפרויקט, ואנחנו מעריכים שבשני הרבעונים הקרובים הפירעון ימשיך באופן הדרגתי. לסיכום - אחרי דרך ארוכה, אנחנו משערים שתוך חצי השנה הקרובה תקבלו את כספכם עם הרווח המובטח.
2022 | עדכון רבעון 3 התקדמות איטית לצד מתווה סיום כפי שסיפרנו ברבעון הקודם, גם ברבעון הזה המשיכה התקדמות איטית אבל סדירה באתר, וכעת עומדים על כ-70% ביצוע הנדסי. במקביל, לאור המסקנה שלנו שהישארות בפרויקט הזה איננה טובה עבורנו, הגענו להסכם מול הקבלן המבצע, שיאפשר לנו לצאת מהעסקה באופן מהיר יותר. לאור ההסכם, התחלנו בשבועות האחרונים לפרוע את כספי חלק מהמשקיעים, כאשר בשלב ראשון אנחנו מתכוונים לפרוע את קרן ההשקעה של כולם, ובשלב השני את הריביות. סיכומו של דבר, לאחר מאמצים רבים נמצא מתווה שיביא אותנו ליציאה מהפרויקט תוך פירעון כספם של המשקיעים באופן מדורג.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page