Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט הר הצופים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב הר הצופים בחולון
ברחוב הר הצופים בחולון קיים בן 12 דירות קיימות המתאים לתמ"א 38.
במסגרת הפרויקט יחוזק המבנה, יתווספו לו 2.5 קומות, ובסך הכל 11 דירות חדשות.
הפרויקט קיבל את כל היתרי הבניה הנדרשים ונמצא בשלבי בניה. בפרויקט זה אין מימון בנקאי - הוא מומן ע"י היזם, משקיעים ועל ידי הון ממכירת דירות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התקדמות איטית. ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות איטית בפרויקט, גם בצד ההנדסי וגם בצד המכירות. הרבעון הנוכחי המשיך את אותה מגמה, כאשר החודשים של הפיגועים, פסח והרמדאן נתנו גם הם את אותותיהם, ובסה"כ התקדמנו ברבעון הזה כאחוז אחד בבנייה, שזו התקדמות איטית מאוד. מצד שני בתקופה האחרונה הפרויקט חזר לעבודה סדירה, ובמקביל דאגנו לעגן לטובה את הפוזיציה שלנו מול היזם והקבלן, מה שנותן אופטימיות זהירה לקראת ההמשך. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם באופן איטי, ואנחנו משגיחים עליו מקרוב מאוד כדי לוודא המשך התקדמות ושמירה על הכסף שלכם.
2022 | עדכון 1 התקדמות מתונה הרבעון החולף היה קצת יותר קשה. הביצוע אמנם מתקדם, העבודות על בור החניה הסתיימו, והחיפוי של הבניין מושלם בימים אלו (ראו תמונות), ועם זאת, ההתקדמות היתה איטית יחסית. גם באפיק המכירות לא היו התקדמויות, וייתכן אף שאחת המכירות שבוצעו בעבר וכבר שולמה חלקית תבוטל (מה שאולי יתהפך לטובה ויאפשר למכור אותה במחיר גבוה יותר). בשורה התחתונה, הפרויקט נמצא ב-62% ביצוע הנדסי, והוא ממשיך להתקדם, אך הוא גם נתקל בקשיים שונים, כמו הרבה פרויקטי תמ"א. אנו משגיחים עליו מקרוב מאד, כדי לוודא שהפרויקט יתקדם כל הזמן, הכי טוב שאפשר.
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם בביצוע. בעדכון הקודם סיפרנו על המשך התקדמות בביצוע ההנדסי ובמכירות. גם ברבעון הזה נמשכה ההתקדמות בכל החזיתות: מבחינה הנדסית הפרויקט עומד על יותר מ-54% ביצוע, וכעת, לאחר סיום שלד הבניין, עוברים לעבודות הגמר - חיפוי הבניין, טיח, ריצוף וכדומה. מבחינת מכירות נמכרו עוד 3 דירות, ובסך הכל נמכרו כבר 5 מתוך 12 הדירות בפרויקט. מכיוון שקצב ההתקדמות הנדסית לאורך הזמן לא אופטימלי, נכנסנו למעורבות מוגברת בפרויקט על מנת לייעל את המשך הביצוע, ואנחנו מקווים לעדכן על עלייה בקצב הביצוע. לסיכום, מדובר בפרויקט טוב שממשיך להתקדם, ואנחנו מקווים שבהמשך קצב ההתקדמות יגבר עד לסיום טוב.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן