Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט התחדשות "המשולש"

תמצית הפרויקט

השקעתם בקבוצה של שלושה פרויקטים לביצוע תמ"א 38 ברחבי ירושלים
חברת התחדשות מקדמת 3 פרויקטים שונים של תמ"א 38/1 ברחבי ירושלים: ברחוב בן ציון 21, החיד"א 26 ואליעזר הלוי 20.
הצטרפתם לפרויקט בשלב בו בכל הפרויקטים השיגו את רהוב הנדרש של חותמים לטובת קידום הפרויקט, והחברה מתחילה לקדם את תהליך קבלת היתרי הבנייה מול העירייה.
התהליך עצמו צפוי לקחת מספר שנים, והכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך קרוב ל-4 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 בעדכון הקודם סיפרנו לכם על כך ששלושת הפרויקטים נמצאים בתהליך של ועדות עירוניות בגלל התנגדויות שהוגשו, אחד (אליעזר הלוי) עבר ועדה, ושניים (החיד"א ובן ציון) ממתינים לוועדה. ברבעון הנוכחי עברו גם השניים האחרונים ועדות, וכעת בשלושת הפרויקטים אנחנו ממתינים לאישור כתוב, ונערכים גם לוועדות ערר שכנראה נצטרך לעבור בגלל המשך התנגדות של מספר דיירים. סיכומו של דבר, תהליך לקבלת היתר בנייה בירושלים, בשילוב הבירוקרטיה יחד עם התנגדויות דיירים, מעולם לא היה קל. אנחנו מתקדמים ומעוכבים וחוזר חלילה, ועושים מה שניתן, יחד עם היזם, על מנת לזרז את התהליך ולהגיע להיתר הבנייה הנכסף. העיכובים אכן לא נחמדים, אבל מצד שני בתקופה זו שמחירי הנדל"ן בארץ כולה ובירושלים בפרט מטפסים עוד ועוד, העיכוב משפיע גם על הגדלת ההכנסות ומאזן מעט את התמונה ולכן אנחנו אופטימיים לגבי ההמשך
2022 | עדכון 1 עיכובים בטחנות הבירוקרטיה ברבעון הקודם עדכנו אתכם שאנחנו ממתינים לדיון בעירייה בהתנגדויות שהוגשו נגד שלושת הפרויקטים. דיון בהתנגדויות לפרויקט אליעזר הלוי נערך לפני מספר שבועות וברוך ה' הפרויקט אושר לקידום לקראת הגשה להיתר בנייה! הדיון בהתנגדויות לשני הפרויקטים הנוספים (החיד"א ובן ציון) נקבע לתחילת חודש אפריל, כאשר בפרויקט החיד"א חלה התקדמות בטיפול בהתנגדות וייתכן שנוכל להגיע לאישור הוועדה ביתר קלות. לצערנו קצב ההתקדמות בעירייה מעכב מאוד את ההכרעות בדיונים מול התנגדויות שכאלה, ונגד זה יש לנו מעט מאוד מה לעשות. סיכומו של דבר - אחד משלושת הפרויקטים ממשיך ב"ה בדרך לקראת היתר בנייה, והשניים האחרים עדיין מתעכבים בגלל בירוקרטיה איטית, ואנחנו עושים מה שניתן, יחד עם היזם, על מנת לקדם אותם במידת האפשר. כמו תמיד, כספם של המשקיעים נמצא אצלנו בראש סדר העדיפויות, ואנחנו נעשה כל מה שצריך, כולל מימוש בטחונות במקרה הצורך, על מנת להגן עליו. בשלב הזה אנחנו ממשיכים במעקב ומקווים לבשורות טובות שיאפשרו לפרויקט להתקדם ולכולנו להרוויח.
2021 | עדכון 4 עיכובים בטחנות הבירוקרטיה ברבעון הקודם עדכנו אתכם שהוגשו התנגדויות לשלושת הפרויקטים של "המשולש", ושאנחנו ממתינים לדיון בהן בעירייה. לצערנו עדיין לא חלה התקדמות, וזאת בגלל כשל ניהולי בעיריית ירושלים, אשר מקיימת מעט מאוד דיונים בהתנגדויות לתמ"א 38, כאשר יש עשרות או מאות כאלה שמחכים לדיון. אנחנו עושים מה שביכולתנו על מנת לזרז את העניין, אבל לצערנו עדיין אין לנו בשורות. סיכומו של דבר - הפרויקט נתקל בעיכובים בירוקרטיים, וכמו תמיד, כספם של המשקיעים נמצא אצלנו בראש סדר העדיפויות, ואנחנו נעשה כל מה שצריך, כולל מימוש בטחונות במקרה הצורך, על מנת להגן עליו. בשלב הזה אנחנו ממשיכים במעקב ומקווים לבשורות טובות שיאפשרו לפרויקט להתקדם ולכולנו להרוויח.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן