top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט התחדשות "המשולש"

תמצית הפרויקט

השקעתם בקבוצה של שלושה פרויקטים לביצוע תמ"א 38 ברחבי ירושלים
חברת התחדשות מקדמת 3 פרויקטים שונים של תמ"א 38/1 ברחבי ירושלים: ברחוב בן ציון 21, החיד"א 26 ואליעזר הלוי 20.
הצטרפתם לפרויקט בשלב בו בכל הפרויקטים השיגו את רהוב הנדרש של חותמים לטובת קידום הפרויקט, והחברה מתחילה לקדם את תהליך קבלת היתרי הבנייה מול העירייה.
התהליך עצמו צפוי לקחת מספר שנים, והכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה. פרויקט זה אמור לארוך קרוב ל-4 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים בתהליכים בוועדות העירוניות ומתקדמים לקראת יציאה מהפרויקט בהמשך למה שסיפרנו בעדכון הקודם, ברבעון הזה שלושת הפרויקטים עברו את הוועדה העירונית, אולם מול שניים מהם הוגשו התנגדויות (אחת לכל פרויקט), והם עולים לוועדת ערר. למעשה, נכון לעכשיו, ולאור עליות המחירים של הדירות בכל הארץ, העיכובים הללו לא מסכנים את הפרויקט או את הכסף שהשקענו בו - אך למרות זאת, עקב העיכובים הרבים, אנחנו פועלים לצאת ממנו. לפי מתווה היציאה המתגבש, אנחנו מקווים שבעוד כחצי שנה נוכל לבשר על פירעון קרוב, כאשר עד אז כפכם ממשיך לצבור את הריבית הנקובה בחוזה. עם זאת, אם למי מכם תמה תקופת ההשקעה הנקובה בחוזה ויש לו צורך מיוחד לקבל את הכסף מוקדם יותר, הוא מוזמן לפנות לדוד במייל davidr@barakhass.co.il, ואנחנו נשתדל לעזור. סיכומו של דבר - אנחנו פועלים לצאת מן הפרויקט, ונעדכן כאשר יבשילו התנאים לכך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page