Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט החממה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת חממת תכנון לפרויקטים, שהתרחב לרכישת בניין ברחוב ההסתדרות בחיפה
פרויקט החממה החל כפרויקט למימון חממת תכנון וקידום פרויקטים בתחום התמ"א.
לאחר תקופה מסוימת עדכנו אתכם שהפעילות מול היזם הורחבה לתחום נוסף - רכישה של בניין גדול במחיר טוב במיוחד ברחוב ההסתדרות בחיפה, סמוך לצומת הצ'ק פוסט. בנין זה עובר תהליך השבחה משמעותי שעתיד להגדיל את שוויו באופן דרמטי.
כלל המשקיעים הנמצאים בעסקה אישרו את הרחבת ההתקשרות מול היזם.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 חדשות טובות ברבעון הקודם סיפרנו על המתנה לאישור התב"ע, על תחילת השכרות ועל בחינה של אפשרויות מימון מחדש של הנכס. ברבעון הזה חלו התקדמויות במספר זירות : בזירת הרכישה - היזם סיים בשעה טובה את תהליך הרכישה של הנכס, ונותר לשלם ארנונה ומס רכישה, ואז תירשם העברת בעלות מלאה ונקייה על שם היזם. בזירת ההשכרות - אמנם עדיין בקטן, אבל החלה השכרה של הנכס, ואנחנו מקווים שהתהליך ימשיך ויגדל. בזירת התכנון - התב"ע שהגשנו לאישור אושרה במלואה, וכעת יש אישור עקרוני לבניית למעלה מ-10,000 מ"ר של משרדים בקומות חדשות מעל המבנה הקיים. אישור זה כמובן העלה מאוד את ערך הנכס, מה שפתח בפנינו אפשרויות למימון מחדש שנבחנות על ידנו. לאור ההצלחות של העסקאות עם היזם, יריב פלג, המגמה היא שאם ישתחרר כסף מהפרויקט הזה, הוא יופנה לפרויקטים חדשים בניצוחו של יריב. לסיכום, מדובר בפרויקט מצוין שעומד בציפיות ממנו ואף מעבר לכך, ואנחנו אופטימיים בנוגע להמשך הדרך
2022 | עדכון 1 ממשיכים להתקדם בהשכרות ובהשבחה ברבעון הקודם סיפרנו על הגשת התב"ע לוועדה, ואנחנו יכולים לספר בשמחה שלא הוגשו לבקשה שלנו כל התנגדויות. כעת אנחנו מחכים לכינוס והחלטת הוועדה. מבחינת השכרות, היזם ממשיך לעבוד על שיפוץ פנימי של המבנה, ומתקיים משא ומתן עם מספר שוכרים גדולים ויציבים. במקביל נבחנות על ידי היזם ועל ידנו גם אפשרויות למימון מחדש של הנכס באמצעות הבנקים, וגם אופציות למכירת הנכס ברווח, כאשר כולן נבחנות לאור המצפו של מקסום הרווחיות של הנכס. סיכומו של דבר, הנכס ממשיך להתנהל בצורה משביעת רצון ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם בצורה טובה. ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות בבקשה לשינוי התב"ע של המבנה, על התקדמות בשיפוץ ובהשכרות, וכן על שומה מעודכנת ומצוינת של הנכס, שאיפשרה לנו לשחרר כספי משקיעים שרצו בכך. ברבעון הזה ההתקדמות ממשיכה בכל המישורים - התב"ע הוגשה לוועדה לפני מספר שבועות וב"ה עם תום תקופת הפרסום התברר כי לא היו לה מתנגדים וכעת היא תוכל להמשיך להפקדה ופרסום למתן תוקף. במבנה עצמו ממשיכות עבודות השיפוץ ומתקדמים גם עם ההשכרות. סיכומו של דבר, הפרויקט עובד בצורה משביעת רצון, ואנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן