Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט חקלאי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט תמ"א 38 ברחוב זאב חקלאי בירושלים
ברחוב חקלאי בסמוך לבית חולים שערי צדק בירושלים קיים בניין רכבת ארוך בין 8 כניסות ובו 64 דירות קיימות. בפרויקט יבנו בע"ה עוד 2.5 קומות, בהם 39 דירות חדשות.
הפרויקט נמצא בשלבי טרום היתר, ומתקדם בהליכים השונים בעיריה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.
אורך העסקה - כחמש שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4 לקראת סיום והחזר כספי המשקיעים עקב התארכות של הפרויקט מעבר למצופה, אנחנו פועלים למכור את חלקנו בו על מנת להחזיר את כספי המשקיעים - כספכם. בשבועות אלה מתנהל משא ומתן מתקדם עם רוכש פוטנציאלי רציני, ויש לנו סיבות טובות להעריך שהמכירה תצא לפועל ממש בקרוב. כמובן שאם אכן ייחתם הסכם, נעדכן אתכם על כך. לסיכום - אנחנו אופטימיים ומאמינים שבקרוב נגיע לסיום מוצלח של העיסקה.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן