top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבעת מרדכי

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט למימון מבנה מסחרי בירושלים
ברחוב יצחק דוד מן 2 שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים, קיים מבנה מסחרי, המושכר לקופת חולים מאוחדת. הסכם השכירות נחתם לפני כשנתיים, לתקופה של 10 שנים, ולקופת החולים יש אופציה להאריך את ההסכם ל-10 שנים נוספות.
הפרויקט בנוי ומאוכלס, ומטרת ההלוואה היתה לאפשר ליזם לבצע פעילויות עסקיות נוספות.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. חלקכם מקבלים את הריבית באופן שוטף, וחלקכם תקבלו אותה בסיום הפרויקט (כל אחד כפי שבחר בזמן ההצטרפות).

עדכונים רבעוניים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page