Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גינות שומרון

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת נכס מסחרי בבנייה בגינות שומרון.
במיקום מרכזי בשכונת גינות שומרון, בתוך קרני שומרון הצומחת, רוכש יזם מרכז מסחרי שכונתי שנמצא בשלבי בנייה.
היזם מתכנן להחזיק בנכס ולהשכיר אותו, וליהנות מהרווחים הצפויים.
כספי ההלוואה ניתנו ליזם בהלוואה הנושאת ריבית קבועה מראש, לתקופה של 3 שנים, עד אחרי סיום הבנייה והאכלוס. בסיום התקופה יחזור הכסף באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת על ידי הבנק או גופי מימון אחרים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 מתקדמים בבנייה ובהשכרה בדומה למה שסיפרנו ברבעון הקודם, היזם ממשיך בעבודה על השכרת הנכס. ברבעון האחרון הייתה צפויה חתימה עם שוכר חזק שמושך סביבו שוכרים נוספים, אך ברגע האחרון היא הושהתה בגלל סוגיה פנימית של השוכר, ואנחנו מקווים שהבעיה הזו תיפתר בקרוב. מעבר לזה, למעלה מ-30% מהנכס כבר מושכר לסופרמרקט וחנות סלולר, ומשא ומתן שמתנהל עם עוד מספר שוכרים. מבחינת התקדמות הבנייה, אנחנו מתקרבים לסיום, כאשר טופס 4 (אישור אכלוס) צפוי להתקבל בחודשים הקרובים. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה משביעת רצון ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 מתקדמים בבנייה ובהשכרה בדומה למה שסיפרנו ברבעון הקודם, היזם ממשיך בעבודה על השכרת הנכס, וגם ברבעון האחרון הייתה התקדמות מסוימת, אמנם קצת מועטה מהמצופה, וכיום מעבר ל-30% שסגרו ומתקרבים לחתימת חוזה, מתנהל משא ומתן על השכרת עוד 50-60% מהנכס. מבחינת התקדמות הבנייה, אנחנו עומדים על כ-90% ביצוע, מה שמאפשר ליזם עוד מרווח זמן מסוים למצוא שוכרים לפני סיום הבנייה. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל בצורה משביעת רצון ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 מתקדמים בבנייה ובהשכרה ברבעון הקודם סיפרנו על כך שב-30% מהנכס כבר מושכר. ברבעון באחרון הייתה התקדמות נוספת בהשכרות (כזכור - השכרה מראש!), וכיום עוד כ-40% מהנכס נמצאים בשלבים שונים של משא ומתן לקראת השכרה, בין השאר לחנות צעצועים, מאפייה, גלידריה ועוד. גם מבחינה הנדסית הייתה התקדמות, וכיום אנחנו עומדים על כ-85% ביצוע. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה משביעת רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן