top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבריאלוב 31 רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פינוי בינוי ברחובות
בשכונת קריית משה ברחובות מקודמת, ע"פ החלטת ממשלה, תוכנית מקיפה של פינוי-בינוי. במסגרת התוכנית יבוצע פינוי של השכונה הקיימת ובמקומה ייבנו אלפי יחידות דיור חדשות.
היזם זכה בשני מגרשים במסגרת התוכנית עליהם הוא יקים יותר מ140 יח"ד.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לתחילת שלבי התכנון.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופות של בין 3 ל-6 שנים.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ממשיכים להתקדם להיתר - ונערכים לתחילת מכירות ובנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהפרויקט קיבל אישור ראשוני בוועדה לתכנון ובנייה. ברבעון הזה חלו התקדמויות במספר מישורים. במישור התכנוני, אנחנו צופים שהיתר בנייה יגיע ברבעון השלישי של השנה. לאור זאת אנחנו מתחילים היערכות ראשונית לקראת שלב הביצוע, גם מבחינת פתיחת תהליך בחירת קבלן מבצע, וגם בעבודה על גיוס מימון לשלב הבנייה. בנוסף החלה גם היערכות ראשונית לקראת מכירה של חלק מהדירות בפריסייל, ולצורך כך כבר נשכר מקום עבור משרד מכירות. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה מאוד, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 ממשיכים להתקדם לקראת היתר בנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהוגשה בקשה להיתר בנייה עבור הפרויקט. ברבעון הנוכחי הפרויקט קיבל אישור ראשוני בוועדה, ומשמעות הדבר שניתן להתקדם בתכנון, ולהגיש תכניות לקראת היתר בנייה סופי. במקביל כל התחזיות מראות שהרווחיות הגבוהה של הפרויקט נשמרת. סיכומו של דבר, הפרויקט ב""ה מתקדם מצוין, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים להתקדם בקצב טוב בשעה טובה הוגשה בקשה להיתר בנייה עבור הפרויקט שלנו, שזו התקדמות משמעותית מאוד לקראת העלייה לקרקע. כמו שכתבנו בעדכון הקודם, הפרויקט הזה הוא פרויקט הדגל של השכונה - ואנחנו צופים שראש העיר ושותפיו יעשו בו שימוש פוליטי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שצפויות בעוד כשנה. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם ב"ה היטב, ואנחנו אופטימיים לקראת ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page