Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבריאלוב 31 רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פינוי בינוי ברחובות
בשכונת קריית משה ברחובות מקודמת, ע"פ החלטת ממשלה, תוכנית מקיפה של פינוי-בינוי. במסגרת התוכנית יבוצע פינוי של השכונה הקיימת ובמקומה ייבנו אלפי יחידות דיור חדשות.
היזם זכה בשני מגרשים במסגרת התוכנית עליהם הוא יקים יותר מ140 יח"ד.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לתחילת שלבי התכנון.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופות של בין 3 ל-6 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התקדמות מדודה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התנהלות שהייתה ליזם בתחום חתימות הדיירים, במקביל לתחילת הליכי התכנון. ברבעון הנוכחי חלה התקדמות משמעותית בנושא החתימות, ובעיה שהייתה לנו בנושא זה נפתרה על הצד הטוב ביותר ופתחה לנו נתיב רחב להתקדמות. פרויקט גבריאלוב 31 הוא הפרויקט המתקדם ביותר מכל הפרויקטים בשכונת קרית משה, הוא מציג יציבות וצפי לרווחיות רבה, וכעת הוא מתנהל בצינורות התכנון והרישוי, ואנחנו מצפים לבשר לכם על תוצאות התהליך בעדכונים הקרובים. אנקדוטה מעניינת – לאחרונה ביצע היזם שערוך של שווי הדירות שעתידות להיבנות בפרויקט וגילה כי מאז תחילת הדרך המחיר המשוער עלה לפחות ב-10%, וזאת עוד לפני שהתקבל היתר בנייה והחלו העבודות בשטח, דבר המעיד על רמת רווחיות גבוהה ויציבה. סיכומם של דברים, מדובר בפרויקט עם צפי מצוין, שמתקדם בצורה טובה, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2022 | עדכון 1 מתקדמים בתכנון ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת הליכי התכנון וביצוע קידוחי בדיקה של הקרקע, במקביל למו"מ מול כמה דיירים סרבנים בודדים. ברבעון שחלף היזם הגיע להסכמות עם חלק מהדיירים הסרבנים, וממשיך להתנהל מול הנותרים, אבל למעשה הסירוב שלהם לא אמור למנוע קבלת היתר בנייה. מעבר לזה, ממשיכים הליכי תכנון לקראת היתר, כשאנחנו מקווים שהבקשה להיתר תוגש בקרוב, אבל מטבע הדברים זה שלב שיכול לקחת קצת זמן. סיכומו של עניין, הפרויקט מתנהל כמצופה, ואנחנו מביטים להמשך באופטימיות.
2021 | עדכון 4 מתקדמים בתהליכיים להיתר בנייה ברבעון בקודם סיפרנו לכם שלאור הרווחיות הגבוהה הצפויה בפרויקט, היזם קיבל אישור להמשיך בהליכי התכנון בלי להמתין לחתימת הסכם הגג בין העירייה למדינה. ברבעון הנוכחי היזם אכן המשיך להתקדם בשלבי התכנון לקראת היתר, וכבר בוצעו מספר קידוחי נסיון לבדיקת הקרקע. במקביל היזם מתנהל מול כמה דיירים שמתנגדים לפרויקט, ואנחנו מעריכים שהוא יצליח להגיע איתם להסכמות. מבחינת מכירות, אמנם אנחנו בשלבים מאוד ראשוניים, אבל כבר קיימת התעניינות מצד כמה גופים פיננסיים לרכישת כמות משמעותית של דירות, ויחד עם היזם אנחנו נבחן גם את האפיק הזה. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בצורה טובה, ואנחנו צופים באופטימיות אל ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן