top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבריאלוב 11 רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט פינוי בינוי ברחובות
בשכונת קריית משה ברחובות מקודמת, ע"פ החלטת ממשלה, תוכנית מקיפה של פינוי-בינוי. במסגרת התוכנית יבוצע פינוי של השכונה הקיימת ובמקומה ייבנו אלפי יח"ד חדשות.
היזם זכה בשני מגרשים במסגרת התוכנית עליהם הוא יקים יותר מ-140 יח"ד.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לתחילת שלבי התכנון.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופות של בין 3 ל-6 שנים.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ממשיכים בדרך לקראת היתר בנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על שינויים בהסכם הגג שעשויים להשפיע רווחיות הפרויקט ועל מפת האינטרסים שלנו בתוכו. ברבעון הזה, תוך דיון עם היזם, הוחלט להמשיך במעלה הדרך להיתר בנייה, ולבחון אז שוב את המצב. לצורך כך נבחר אדריכל שיוביל את התכנון לקראת היתר, בקרוב צפויה סגירה עם שאר היועצים הנדרשים, וכניסה לתכנון בפועל. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם, גם אם באופן שונה מהדרך שתכננו, ועם המשך ההתקדמות נוכל להחליט האם להישאר בו כמתוכנן או לצאת ממנו לפני הסוף. כך או כך, אנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 שינויים בהסכם הגג בהמשך למה שסיפרנו ברבעונים הקודמים, הסכם הגג שאנחנו חלק ממנו שונה, ובמסגרת השינויים שהשפיעו גם על מודל הרווח, היזם קיבל פיצוי כספי משמעותי מהמדינה. משמעות הדבר מצד אחד, שכעת ניתן להתקדם במעלה דרך התכנון והרישוי לקראת היתר בנייה - ומצד שני, שכאשר נגיע להיתר עלינו לבחון מחדש את גובה הרווחיות של העסקה לאור התנאים החדשים, ולכלכל את צעדינו בהתאם. סיכומו של דבר, הפרויקט עלה על הדרך לקראת היתר בנייה, ואנחנו אופטימיים מצד אחד, ומצד שני נכונים לבחון אותו ואת הכדאיות שלו לאור השינויים שבוצעו בהסכם הגג.
2022 | עדכון רבעון 3 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על שינוי במודל התגמול של המדינה כלפי היזמים בהסכם הגג שאנחנו חלק ממנו. היזם עתר לבית המשפט נגד המכרז, ויזמים נוספים הצטרפו לעתירה הזו - וכעת אנחנו ממתינים לתגובת המדינה. סיכומו של דבר, הפרויקט עדיין בצעדיו הראשונים ויש גם מהמורות בדרך, אבל כזכור, בפינוי בינוי התהליכים התכנוניים אורכים זמן רב, אבל הרווח שהם מניבים מצדיק את זה לחלוטין, ולכן אנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page