Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט גבריאלוב 11 רחובות

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט פינוי בינוי ברחובות
בשכונת קריית משה ברחובות מקודמת, ע"פ החלטת ממשלה, תוכנית מקיפה של פינוי-בינוי. במסגרת התוכנית יבוצע פינוי של השכונה הקיימת ובמקומה ייבנו אלפי יח"ד חדשות.
היזם זכה בשני מגרשים במסגרת התוכנית עליהם הוא יקים יותר מ-140 יח"ד.
היזם השתמש בהלוואה שלנו לצורך ההון העצמי הנדרש לתחילת שלבי התכנון.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, לתקופות של בין 3 ל-6 שנים.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 שינויים תוך כדי תנועה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על חתימת הסכם הגג, שבמסגרתו - על מנת להבטיח את רווחי היזמים - הבטיחה המדינה פיצוי ליזמים שהפרויקטים שלהם פחות רווחיים, בדמות קרקעות נוספות לבנייה (בעגה המקצועית זה נקרא "קרקע משלימה"). ברבעון האחרון המדינה שינתה כיוון, וכעת היא מציעה מודל תגמול אחר, בצורה של הטבה כספית או זכות במכרז לקרקע חליפית. אנחנו (כמו גם שאר היזמים בפרויקט הענק לפינוי בינוי של שכונת קרית משה ברחובות), בוחנים כעת את ההצעה החדשה ואת השלכותיה. במקביל, בעיה שהייתה לנו בנושא חתימות חלק מהדיירים נפתרה על הצד הטוב ביותר, הודות למאמצי היזם. סיכומו של דבר, הפרויקט עדיין בצעדיו הראשונים, והקצב אמנם מעט איטי, אבל כזכור, בפינוי בינוי התהליכים התכנוניים אורכים זמן רב, אבל הרווח שהם מניבים מצדיק את זה לחלוטין, ולכן אנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2022 | עדכון 1 נחתם הסכם הגג! ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהסכם הגג - זה שאמור להבטיח את רווחי היזמים בפרויקטים לפינוי בינוי בשכונת קרית משה ברחובות - אמור להיחתם בקרוב. אנחנו שמחים לספר שהסכם הגג אכן נחתם, והוא כולל בתוכו הבטחת רווחיות ליזמים כפי שדובר. השלב הבא הוא הגשת תכניות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וזה יתבצע בעז"ה בקרוב. סיכומו של דבר - אנחנו מרוצים מההתקדמות עד כה, ומביטים קדימה באופטימיות.
2021 | עדכון 4 ממתינים לאישור הסכם הגג ברבעון הקודם סיפרנו לכם על ההמתנה לחתימת הסכם הגג בין המדינה לעיריית רחובות, שאחריה ניתן יהיה להגיש בקשה להתר בנייה. ברבעון שחלף חלה התקדמות בנושא, והסכם הגג הגיע לשלב האישור במועצת העיר. ישנם עוד נושאים שנמצאים במשא ומתן בין העירייה למדינה, ואנחנו מעריכים שהאישור הסופי ייקח כחודשיים. בפרויקט אין דיירים מתנגדים, ולכן אנחנו מעריכים שמייד לאחר אישור ההסכם נוכל לגשת לרישוי הפרויקט בעירייה. סיכומו של דבר, אנחנו מרוצים מקצב התקדמות הפרויקט, ומצפים באופטימיות לשלבים הבאים.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן