Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט פרנק

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב פרנק בירושלים
ברחוב פרנק 7 קיים בניין בן 3 קומות ובו 9 דירות. בפרויקט ייבנו בע"ה עוד 6 דירות חדשות ב- 2 קומות נוספות. הפרויקט עבר את כל שלבי התכנון וממתין לתשלום אגרות להיתרי בניה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התקדמות בתהליכי היציאה מן הפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות עם הקונה של שלושת הפרויקטים (ברגמן, חקלאי ופרנק), ועל העברת "דמי רצינות" מצדו בסכום מצטבר של 700,000 ש"ח,. נכון לסוף הרבעון האחרון היזם העביר כבר כ-2.2 מיליון ש"ח ובאמצעות סכום זה פרענו משקיעים שביקשו להקדים ולצאת., וכעת אנחנו ממתינים לקבלת שאר הכסף - בד בבד עם המשך ההחזקה שלנו בפרויקט כבטוחה להמשך התשלומים. לא מיותר לציין שככל שאתם נמצאים בתוך העסקה הריבית ממשיכה להיצבר לזכותכם, אולם אם חשוב לכם להיות בין הנפרעים בפעימת הפרעון הקרובה – נא כתבו לנו במייל חוזר. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לצעוד לעבר סיומה, ואנחנו מאמינים שהדבר יקרה בקרוב.
2022 | עדכון 1 התקדמות בתהליכי היציאה מן הפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות עם הקונה של שלושת הפרויקטים (ברגמן, חקלאי ופרנק), ועל העברת "דמי רצינות" מצדו בסך 300,000 ש"ח. ברבעון האחרון נחתם "זכרון דברים" עם היזם, והוא אכן העביר עוד 400,000 ש"ח - ובקרוב הוא אמור להעביר 900,000 ש"ח נוספים. לסיכום - אנחנו פועלים להביא את העיסקה לסיומה המוצלח, ומאמינים שהדבר יקרה בעתיד הנראה לעין.
2021 | עדכון 4 לקראת סיום והחזר כספי המשקיעים עקב התארכות של הפרויקט מעבר למצופה, אנחנו פועלים למכור את חלקנו בו על מנת להחזיר את כספי המשקיעים - כספכם. בשבועות אלה מתנהל משא ומתן מתקדם עם רוכש פוטנציאלי רציני, ויש לנו סיבות טובות להעריך שהמכירה תצא לפועל ממש בקרוב. כמובן שאם אכן ייחתם הסכם, נעדכן אתכם על כך. לסיכום - אנחנו אופטימיים ומאמינים שבקרוב נגיע לסיום מוצלח של העיסקה.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן