Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט דלטון פורטפוליו

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בדלטון, ג'ורג'יה, ארה"ב.
בעיר דלטון במדינת ג'ורג'יה רכש יזם נכס מולטי-פמילי בן 187 יח"ד למגורים, שמניב תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית היא להחזיק בנכס, לשפץ את היחידות הפנויות מדיירים, ואז להעביר אליהן דיירים אחרים תוך הגדלת השכירות המשולמת על-ידם, ואז לשפץ את הדירות שהתפנו. כך במשך תקופה של כשנתיים ניתן יהיה לשפץ את כל הנכס, להגדיל את השכירות המתקבלת, ולמכור אותו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן כהלוואה שנושאת ריבית שנתית בגובה 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממשיכים בעבודה וממתינים למימוש ברבעון האחרון סיפרנו לכם שלמרות שהפרויקט הגיע לסיומו מבחינת ההשבחה שהיזם עשה, ובעקבותיה העלאת שכר הדירה וערך הנכס כולו, ישנו קושי לממש את ההשבחה בגלל סיבות חיצוניות, ובעיקר בגלל עליית הריבית בארה"ב. במהלך הרבעון נוצרה הזדמנות לשחרר כספי חלק מהמשקיעים, ואכן משקיעים שרצו בכך קיבלו את כספם. אתם בחרתם להמשיך ולהישאר בעסקה וליהנות מהתשואה שהנכס מניב. נכון לעכשיו הנכסים בפרויקט מושכרים בכ-95% תפוסה, והשכירות החודשית הממוצעת גבוהה בכ-75$ לעומת השנה שעברה. סיכומו של דבר, מדובר בנכס שמנוהל בצורה מצוינת וכבר בשל למימוש, ואנחנו מקווים שיהיה ניתן לעשות זאת תוך זמן לא רב.
2022 | עדכון 1 סיום שקצת מתארך לפני מספר חודשים בישרנו לכם שהפרויקט הגיע לסיומו, והיזם מתכוון להשיב לאלו מכם שיבחרו בכך את כספי ההשקעה. ברבעון האחרון התרחשו מספר עיכובים, שעיקרם נעוץ בעליית הריבית בארה"ב - ונכון להיום הפירעון צפוי רק עוד מספר חודשים. כמובן שכל עוד כספי ההשקעה אצל היזם, הם ממשיכים לשאת הן את התשואה החודשית והן את התשואה השנתית הצפויה בסוף התקופה. במידה והעיכוב בפירעון גורם בעיה למי מן המשקיעים, הוא מוזמן לפנות אלינו לאחר החג ונעשה מאמץ למצוא פתרונות נקודתיים. לסיכום, מדובר בעסקה שעקרונית כבר באה אל סיומה, וסיבות שונות מעכבות בה את הפירעון. אנחנו ממשיכים לעקוב על מנת לוודא שכספי המשקיעים בטוחים ויוחזרו בהקדם האפשרי.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן