top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט דלטון פורטפוליו

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בדלטון, ג'ורג'יה, ארה"ב.
בעיר דלטון במדינת ג'ורג'יה רכש יזם נכס מולטי-פמילי בן 187 יח"ד למגורים, שמניב תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית היא להחזיק בנכס, לשפץ את היחידות הפנויות מדיירים, ואז להעביר אליהן דיירים אחרים תוך הגדלת השכירות המשולמת על-ידם, ואז לשפץ את הדירות שהתפנו. כך במשך תקופה של כשנתיים ניתן יהיה לשפץ את כל הנכס, להגדיל את השכירות המתקבלת, ולמכור אותו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן כהלוואה שנושאת ריבית שנתית בגובה 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 שגרת השכרה כפי שכתבנו בעדכון הקודם, השכירות בנכס יציבה ועומדת כעת על כ-95% תפוסה, וכפי שתוכנן היזם העלה את השכירויות בנכס ב-25-50$, מה שנותן כעת ממוצע הכנסות חודשי של כ-$90,000. סיכומו של דבר, בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, מדובר בנכס שמנוהל בצורה מצוינת, ואנחנו מקווים שיהיה אפשר לממש אותו תוך זמן לא רב.
2022 | עדכון רבעון 4 שגרת השכרה בהמשך ובדומה לעדכון הקודם, הנכס ממשיך בשגרת השכרה והשבחה. ממוצע ההשכרה בחודשים האחרונים עומד על 96%, ובהמשך לעלייה בהכנסה החודשית מהנסכים שעליה דיווחנו ברבעון שעבר, היזם מתכנן להעלות את שכר הדירה בשנת 2023 ב-50$ לחודש ליחידה. סיכומו של דבר, בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, מדובר בנכס שמנוהל בצורה מצוינת, ואנחנו מקווים שיהיה אפשר לממש אותו תוך זמן לא רב.
2022 | עדכון רבעון 3 שגרת השכרה בהמשך ובדומה לעדכון הקודם, הנכס ממשיך בשגרת השכרה והשבחה. ממוצע ההשכרה בחודשים האחרונים עומד על 96%, וההכנסה החודשית על הנכסים עלתה בכ-4000$ בהשוואה לתחילת השנה האזרחית. סיכומו של דבר, בדומה למה שכתבנו ברבעון הקודם, מדובר בנכס שמנוהל בצורה מצוינת וכבר בשל למימוש, ואנחנו מקווים שיהיה ניתן לעשות זאת תוך זמן לא רב.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page