top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בני ברק

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט להקמת מבנה מגורים ומסחר בבני ברק
ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, מול מכון מור, קיים מגרש בגודל 1700 מ"ר עם זכויות בניה של אלפי מ"ר למסחר ומשרדים.
נכנסתם לפרויקט בשלב שלפני קבלת היתר הבניה. הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 לקראת היתר בנייה! ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות לקראת תחילת עבודות חפירה, ועל המשך תהליכי הרישוי. ברבעון הזה התקדמנו במספר שטחים - בשדה ההתקדמות בשטח מתנהל משא ומתן מול נת"ע (החברה שבונה את הרכבת הקלה בגוש דן, ממש למרגלות הפרויקט שלנו) שדורשים בטחונות לכך שהתשתיות שלהם לא ייפגעו, ואנחנו מקווים שבקרוב יתקבל אישור שלהם לכניסה לעבודה. בשדה המימון מתנהל בימים אלה מו"מ מול גוף מימון גדול לצורך העמדת מימון להמשך הפרויקט. ובשדה הרישוי הושלמו מרבית הדרישות עבור היתר בנייה סופי, ואנחנו מקווים שהוא יתקבל ברבעון הקרוב. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה, כבר קרוב מאוד להיתר בנייה ולתחילת עבודות בשטח, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון רבעון 4 מתקדמים לקראת עלייה לקרקע! בשעה טובה התקבל ברבעון האחרון היתר חפירה ודיפון, שהוא ההיתר הראשוני לפעולה בשטח המגרש עצמו. לקראת הכניסה לעבודה נבחר גוף מנהל ומפקח לפרויקט, נסגר קבלן מבצע, ופונו החנויות האחרונות שפעלו במתחם. תחילת העבודות בפועל צפויה ברבעון הקרוב, ובמקביל ממשיכים בשלבי הרישוי של המשך הבנייה. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט מצוין שצפוי להיות רווחי מאוד, ובשעה טובה אבן דרך משמעותית מאחורינו, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2022 | עדכון רבעון 3 ממשיכים להתקדם, לקראת היתרי חפירה ודיפון. ברבעון הקודם סיפרנו לכם על הצפי לקבלת היתר חפירה ודיפון במגרש עד סוף שנה זו. ברבעון האחרון צצה הפתעה בצורת תביעה של אחד מהשכנים של המגרש שלנו, שטוען שחלק מהמגרש שלנו שייך לו. לטענה הזו אין כל שחר, וככל הנראה היא גם לא יכולה לפגוע בפרויקט או לעכב אותו - אבל למרות זאת, היזם פועל במלוא המרץ על מנת להסיר אותה ולהבטיח את המשך העבודות ללא עיכובים. במקביל, הנכס המיועד להריסה, עדיין מניב רווחים מהחנויות שעדיין פעילות בו. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט מצוין עם רווחיות צפויה גדולה מאוד, שממשיך בדרך להיתר, במקביל לטיפול בהתנגדות טורדנית שאנחנו מקווים שתוסר בקלות ובמהירות. אנחנו אופטימיים לגבי ההמשך, וכמובן נמשיך להיות כל העת עם האצבע על הדופק ולעדכן אתכם.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page