top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית שמש מחיר למשתכן

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט מחיר למשתכן בבית שמש
חברת 'אפי קפיטל' זכתה במכרז לבניית 362 דירות במסגרת מבצעי מחיר למשתכן בבית שמש. כשני שליש לזוכי המכרז ושליש בשוק החופשי.
נכנסתם לפרויקט בשלב בו היזם כבר זכה בפרויקט, עם כספי ההשקעה הוא השלים את רכישת הקרקע, והוא עבד על הכנת התוכניות לטובת קבלת היתרי הבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה (משך מוערך: 3-4 שנים).

עדכונים רבעוניים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page