Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ברגמן ירושלים

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע פרויקט תמ"א 38 ברחוב ברגמן בירושלים
ברחוב ברגמן 6 בירושלים קיים בניין קטן בן 3 קומות ובו 6 דירות. בפרויקט יבנו בע"ה עוד 4 דירות חדשות ב- 2 קומות נוספות.
הפרויקט עבר את ועדת התכנון וכרגע ממלאים את התנאים לצורך קבלת היתר בניה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה.
חלק מהמשקיעים נכנסו לפני כשנתיים וחלק נכנסו לאחרונה במסגרת ההכנה לתחילת הבניה בשטח.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התקדמות בתהליכי היציאה מן הפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות עם הקונה של שלושת הפרויקטים (ברגמן, חקלאי ופרנק), ועל העברת "דמי רצינות" מצדו בסכום מצטבר של 700,000 ש"ח,. נכון לסוף הרבעון האחרון היזם העביר כבר כ-2.2 מליון ש"ח, ואנחנו ממתינים לקבלת שאר הכסף - בד בבד עם המשך ההחזקה שלנו בפרויקט כבטוחה להמשך התשלומים. סיכומו של דבר - העיסקה ממשיכה לצעוד לעבר סיומה, ואנחנו מאמינים שהדבר יקרה בקרוב.
2022 | עדכון 1 התקדמות בתהליכי היציאה מן הפרויקט ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות עם הקונה של שלושת הפרויקטים (ברגמן, חקלאי ופרנק), ועל העברת "דמי רצינות" מצדו בסך 300,000 ש"ח. ברבעון האחרון נחתם "זכרון דברים" עם היזם, והוא אכן העביר עוד 400,000 ש"ח - ובקרוב הוא אמור להעביר 900,000 ש"ח נוספים. לסיכום - אנחנו פועלים להביא את העיסקה לסיומה המוצלח, ומאמינים שהדבר יקרה בעתיד הנראה לעין.
2021 | עדכון 4 לקראת סיום והחזר כספי המשקיעים עקב התארכות של הפרויקט מעבר למצופה, אנחנו פועלים למכור את חלקנו בו על מנת להחזיר את כספי המשקיעים - כספכם. בשבועות אלה מתנהל משא ומתן מתקדם עם רוכש פוטנציאלי רציני, ויש לנו סיבות טובות להעריך שהמכירה תצא לפועל ממש בקרוב. כמובן שאם אכן ייחתם הסכם, נעדכן אתכם על כך. לסיכום - אנחנו אופטימיים ומאמינים שבקרוב נגיע לסיום מוצלח של העיסקה.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן