Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מסחרי בית שמש

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מרכז מסחרי בבית שמש
ברמת בית שמש בונה קבלן גדול פרויקט למגורים במסגרת פרויקט מחיר למשתכן. בקומת הקרקע של הפרויקט ישנו שטח המיועד למסחר. את השטח הזה מבקש לרכוש יזם בשם איציק שמואלי.
הפרויקט נמצא כבר בשלבי הבנייה שלו, ומסירת הדירות והנכס המסחרי צפויה להיות בתוך כשנה וחצי.
רכישת הנכס מבוצעת באמצעות כספי ההלוואה שמהווים את התשלום הראשון. יתרת הסכום תשולם עם קבלת הנכס, באמצעות מימון בנקאי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4 ממשיכים להתקדם! בעדכון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות הבנייה ועל צפי לסיום בחודשים הקרובים. שמחים לספר שההתקדמות ההנדסית ממשיכה, ומסירת המבנה לידי היזם צפויה תוך כחודש. מבחינת השכרות, נכון להיום מושכרים כבר כ-70% מהנכס, ואנחנו צופים שעם המשך האכלוס של הנכס והשכונה כולה נראה התקדמות גם בתחום הזה. סיכומו של דבר - הפרויקט ממשיך להתקדם כמצופה ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן