Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית הראל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קומת מסחר ב"בית הראל" בירושלים
ברחוב "עם ועולמו" בירושלים, בין גבעת שאול להר נוף, קיים בניין משרדים ומסחר השייך לחברת הביטוח "הראל".
בעסקה, נרכשת קומה אחת בבניין, בגודל 1750 מ"ר, המיועדת להשכרה - כאשר התשואה שהובטחה למשקיעים אמורה להתקבל בעתיד באמצעות מימון מחדש של העיסקה על ידי הבנקים..
היזמים בעסקה הזו הם ברק הס ונדב רט, כאשר לאחר שנים של עיסוק במימון עסקאות נדל"ן ועסקאות נדל"ן מניב בפרט, נכנסו כאן כיזמים המיבילים בעצמם את הפרויקט.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 התחלה ברגל ימין זהו העדכון הראשון בעסקת "בית הראל". ברוך ה' הושלמה רכישת הנכס, וכעת מתקיימים מספר משאים ומתנים עם שוכרים פוטנציאליים, וטרם נחתמו חוזי שכירות. אנחנו ממש בתחילת הדרך, ואופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן