top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית הראל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת קומת מסחר ב"בית הראל" בירושלים
ברחוב "עם ועולמו" בירושלים, בין גבעת שאול להר נוף, קיים בניין משרדים ומסחר השייך לחברת הביטוח "הראל".
בעסקה, נרכשת קומה אחת בבניין, בגודל 1750 מ"ר, המיועדת להשכרה - כאשר התשואה שהובטחה למשקיעים אמורה להתקבל בעתיד באמצעות מימון מחדש של העיסקה על ידי הבנקים..
היזמים בעסקה הזו הם ברק הס ונדב רט, כאשר לאחר שנים של עיסוק במימון עסקאות נדל"ן ועסקאות נדל"ן מניב בפרט, נכנסו כאן כיזמים המיבילים בעצמם את הפרויקט.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ממשיכים לפעול להשכרת הנכס בדומה למה שכתבנו בעדכון הקודם, אנחנו עדיין פועלים למציאת שוכרים לנכס. שוכרים פוטנציאליים באים כל הזמן, אנחנו מקווים שבקרוב נסגור עם אחד מהם לשמחת כל הצדדים. לסיכום - עדיין עובדים, מקווים לתוצאות חיוביות בקרוב.
2022 | עדכון רבעון 4 ההשכרה עדיין מתעכבת, הרווחיות נשמרת ברבעון האחרון סיפרנו לכם על חוזה שכירות גדול שבוטל ברגע האחרון בגלל התנגדויות שעלו. אנחנו ממשיכים להתנהל מול מספר שוכרים פוטנציאליים, וזאת מתוך רצון להשכיר את מרכית השטח או אף את כולו, לשוכר מרכזי אחד. לסיכום, כמו שכתבנו בעבר, מדובר בנכס שנקנה במחיר הזדמנות, ולכן העיכוב בהשכרה עדיין רחוק מלפגוע ברווחיות הללית של העסקה - ואנחנו מקווים שגם העיכוב הזה יסתיים בקרוב, ונעלה על מסלול רווחי ויציב לאורך זמן.
2022 | עדכון רבעון 3 עיכוב בהשכרה ברבעון האחרון התנהלו מספר משאים ומתנים עם שוכרים פוטנציאליים, ואחד מהם כמעט הבשיל לעסקה. לצערנו האופציה הזו, שכאמור כבר כמעט ונסגרה, עוררה התנגדות אצל שאר השוכרים בבניין, והחלטנו לרדת ממנה. בינתיים הנכס הושכר לטווח קצר לטובת מטה בחירות של אחת המפלגות הרצות לכנסת, ובמקביל אנחנו ממשיכים כמובן במאמץ להשכרת הנכס לטווח ארוך, ומקווים שהמאמצים יישאו פירות בקרוב. חשוב להזכיר שמדובר בנכס שנקנה במחיר הזדמנות, ולכן העיכוב בהשכרה אמנם מעצבן אבל בינתיים רחוק מלפגוע ברווחיות הכללית של העסקה. לסיכום, מדובר בנכס עם פוטנציאל מצוין, שההשכרה שלו התעכבה קצת מעבר לציפיות שלנו בתחילת הדרך, ואנחנו מקווים שזה ייפתר בקרוב ונעלה על מסלול רווחי ויציב לאורך זמן.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page