top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בית אל

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט בנייה בבית אל
חברת 'קדמא' זכתה במכרז לבניית 80 דירות במסגרת מבצעי מחיר למשתכן בבית אל. הדירות ייבנו בשני בניינים בני 10 קומות כל אחד.
נכנסתם לפרויקט בשלב בו היזם כבר זכה בפרויקט, עם כספי ההשקעה הוא השלים את רכישת הקרקע, והוא עבד על הכנת התוכניות לטובת קבלת היתרי הבנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 לקראת סיום ופירעון משקיעים בשעה טובה פרויקט בית אל מגיע בימים אלה לסיומו, אחרי שנמכרו 79 מתוך 80 בדירות שבפרויקט, והפרויקט קיבל טופס 4 ואת כל האישורים הנדרשים לאכלוס, ואף התחיל אכלוס בפועל. במקביל התחיל שחרור כספים למשקיעים, כאשר בחודש שעבר שוחררו קרוב ל-2 מליון ₪, והיתרה צפויה במהלך הרבעון הקרוב. לקראת ביצוע הפירעון אנחנו ניצור קשר אישית עם כל אחד מהמשקיעים, וכמובן נשמח להציע גם השקעות המשך.
2022 | עדכון רבעון 4 המשך התקדמות מדודה, צפי ראשוני לסיום בדומה לרבעון הקודם, גם ברבעון הזה נרשמה התקדמות. בשדה ההנדסי נרשמה התקדמות מדודה, של כ-5% (הפרויקט כעת ב-95% ביצוע), ובשדה המכירות התקדמות טובה יותר, עם עוד 5 דירות שנמכרו בשעה טובה.. אנחנו מעריכים שהבנייה תסתיים ברבעון הקרוב או בזה שאחריו, ומעט לאחר מכן (אחרי קבלת טופס 4, השלמת התשלומים על הדירות מצד הרוכשים וכו') נוכל לגשת לתחילת פירעון כספי ההשקעה שלכם. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בבטחה, ואנחנו מקווים לראות את סופו בקרוב.
2022 | עדכון רבעון 3 התקדמות מדודה גם ברבעון הזה נמשכה ההתקדמות בבנייה (מתקרבים ל-90% ביצוע), אך בדומה לרבעון הקודם היא מעט איטית, שזה לא אידיאלי, אבל מאפיין פעמים רבות את שלבי הבנייה המתקדמים. בגזרת המכירות נמכרו עוד שתי דירות וכעת 69 מתוך 80 הדירות בפרויקט מכורות, ונרשמת עלייה מסוימת ברווחיות במכירות עקב העלייה העקבית של מחירי הדירות. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בקצב מעט איטי מהמצופה אך בבטחה, והוא אף מציג מתח רווחים מעט גבוה מהמצופה, כך שאנחנו אופטימיים גם לגבי ההמשך, ואף מקווים שברבעון הבא נוכל לתת לכם צפי לגבי תחילת שחרור כספים לפירעון ההשקעות שלכם.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page