top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מסחרי באר שבע

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מרכז מסחרי בבאר שבע
בעסקה הזו היזם רוכש שני נכסים מסחריים הנמצאים בלב שכונת מגורים חדשה, "שכונת הפארק" ההולכת ונבנית בבאר שבע ועתידה למנות כ4000 יח"ד, רבות מהן בשיטת "מחיר למשתכן" – מה שמבטיח אכלוס מהיר של השכונה.
נכסים אלו כוללים 2080 מ"ר של מסחר בנוי ועוד כ800 מ"ר של שטחי עזר לשימוש החנויות שבמקום.
נכנסתם לעסקה בשלב בו הנכס קיבל היתר בניה ובשלבי העבודה הראשוניים.
אורך העסקה כשלוש שנים מאז תחילתה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה. את הכסף תקבלו עם סיום בניית הנכס ואכלוסו באמצעות מימון מחדש של הפרויקט באותה עת.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על התקדמות ההשכרות בנכס, ועל כך שהיזם בוחן מספר אופציות להמשך. ברבעון האחרון לא חל שינוי משמעותי, במפתח השכירות בנכס, ומצד בחינת האופציות ע"י היזם, נכנסנו למעורבות בתהליך על מנת למקסם את הרווחיות. כפועל יוצא מכך, ועל מנת לבחון את האפשרויות השונות בסבלנות ובשום שכל, אנחנו מתכוונים להשתמש באופציה שהחוזה מאפשר, להאריך את תקופת ההשקעה שלכם בשנה. לסיכום -מדובר בפרויקט במצב טוב, שבמקביל להמשך עבודה על השכרת החלקים הנותרים ממנו, אנחנו בוחנים אופציות לסיומו בדרך בטובה ביותר.
2022 | עדכון רבעון 4 ממשיכים להתקדם, ובוחנים אופציות לעתיד ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת תחילת האכלוס, וביצוע התאמות על ידי השוכרים. ברבעון שחלף, אחד העסקים במתחם כבר פתח את שעריו, השאר עוד בהתאמות, ואנחנו בכ-65% תפוסת שכירות, שזה הגיוני ביחס לקצב אכלוס השכונה. כרגע היזם בוחן מספר אופציות לגבי המשך דרכו בנכס, בין השאר לאור השינויים בשוק הריבית, ועוד - כאשר המטרה היא למקסם את הרווחיות מהפרויקט בתנאים הקיימים. אם וכאשר תהיינה התפתחויות רלוונטיות, כמובן שנעדכן. לסיכום, מדובר בנכס בראשית דרכו, שפועל בדומה למצופה - וכעת היזם בוחן אופציות להמשך הדרך, ואנחנו מלווים אותו על מנת למקסם את הרווחיות לטובת כולנו.
2022 | עדכון רבעון 3 תחילת תהליכי מימון מחדש בעדכון הקודם סיפרנו לכם על קבלת טופס 4, לקראת אכלוס הנכס. ברבעון החולף בוצעה מסירת הנכס לידינו כמתוכנן, וכעת מתבצעות התאמות שלו לטובת אכלוס החלק שכבר הושכר מראש. גם תהליך המימון מחדש מתחיל להתניע, וכמו שכתבנו בעדכון הקודם, כרגע התפוסה בנכס היא של כ-60%, וכאשר היא תגיע לאזור 100% נוכל בעזרת ה' להגדיל את ההלוואה הבנקאית ולשחרר את כספי המשקיעים. מכיוון שאכלוס השכונה כולה הוא הדרגתי (כרגע מאוכלסים כ-20-30%), גם התקדמות ההשכרות תהיה בהדרגה, ולכן הגדלת ההלוואה לא צפויה בשנה הקרובה - אבל לאט לאט אפשר לראות את זה מתרחש. סיכומו של דבר - הנכס מתקדם בצורה טובה מאוד, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page