Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט בר יהודה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט תמ"א 38 בבת ים
במרכז בת ים, ברחוב בר יהודה 3, קיים בניין בן ארבע קומות ובו 24 דירות.
בפרויקט יחוזק הבניין, וייבנו בו 20 דירות חדשות (מתוכן 6 דופקלסים ושתי דירות גן).
נכנסתם לפרויקט בשלב שאחרי קבלת חתימות הדיירים כהסכמה לפרויקט, ולפני קבלת התר בנייה.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה, אותה תקבלו בסוף התקופה - כשהפרויקט יסתיים בעז"ה.
בניית הפרויקט אמורה להימשך כ-3 שנים, ולהסתיים סביב סוף 2024.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 ממתינים לסיום כפי שנכתב בעדכון המיוחד שנשלח אליכם לפני כחודש, הגענו להסכמות עם חברת AIC לפירעון מוקדם של 90% מהכסף שלכם, ואולי אף יותר מזה - ולפנים משורת הדין התחייבנו להשלים את הסכום ל-100% מקרן ההלוואה שנתתם. לוח הזמנים שנקבע מול AIC קובע שהפירעון ייעשה סביב סוף חודש ספטמבר הקרוב, ולעת עתה אין לנו אלא לחכות למועד זה.
2022 | עדכון 1 הפתעות בדרך ברבעון הקודם סיפרנו לכם שהפרויקט מתקדם בצורה טובה לקראת קבלת היתר בנייה בתוך מספר חודשים. כפי שבוודאי זכור לכם, פרויקט בר יהודה הוא פרויקט במימון חברת AIC, מה שגורם לכך שהשליטה שלנו בו פחות חזקה מהרגיל אצלנו. ברבעון האחרון באופן מאוד לא צפוי נכנסה לפרויקט חברה נוספת אשר גם לה היו עסקאות עם חברת AIC - כאשר בלי להלאות אתכם בפרטים, זו מציאות שאנחנו מאוד לא מעוניינים בה. עקב כך אנחנו פועלים במרץ מול AIC והחברה הנוספת, על מנת להוציא בשלום את כל כספי המשקיעים שלנו מהפרויקט. בעזרת ה' נעדכן אתכם בהתפתחויות שיהיו להערכתנו בקרוב. סיכומו של דבר, מדובר בפרויקט שסובל מקשיים ואנחנו עושים ככל שביכולתנו לייצג את האינטרס שלכם בצורה הטובה ביותר, ולהביא לחזרת כספיכם בשלום. בעז"ה נעדכן בהתפתחויות.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן