Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט ארלוזורוב רעננה

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לביצוע תמ"א 38 ברחוב ארלוזורוב ברעננה
ברחוב ארלוזורוב 27 ברעננה קיים מבנה בן 12 דירות קיימות.
במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן חיזוק של המבנה, ובתמורה יקבל זכות לבניית 12 דירות חדשות.
נכנסתם לעסקה בשלב בו התקבל אישור הוועדה לתכנון ובניה לביצוע הפרויקט.
סיום הפרויקט משוער - סוף שנת 2023.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 מתקדמים בבנייה ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת הבנייה, ועל מכירת חצי מהדירות. ברבעון הזה נמשכה התקדמות מצוינת בבנייה (15%!), אבל ללא התקדמות במכירות, שבשלב הזה זה דווקא נכון, משום שככל שהיזם מתקדם בבנייה הוא יכול לבקש מחיר גבוה יותר על הדירות. סיכומו של דבר, הפרויקט מתקדם בקצב משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 העבודות בשטח ממשיכות ברבעון הקודם סיפרנו לכם על תחילת העבודות בשטח ועל מכירת 3 דירות. ברבעון הזה המשיכה ההתקדמות הטובה. היזם התגבר על בעיה קונסטרוקטיבית שהופיעה, וכעת הפרויקט ב-6.4% ביצוע. בתקופה הזו נמכרה גם דירה נוספת בפרויקט, ועד כה נמכרו 4 דירות,במחיר הגבוה בכ-4.5% מהמצופה על פי דוח 0. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל באופן משביע רצון, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
2021 | עדכון 4 התחילו העבודות בשטח ברבעון הקודם סיפרנו לכם על שני עיכובים שמנעו עלייה לקרקע ותחילת עבודות בשטח. ב"ה העיכובים הללו הוסרו, ובשבועות האחרונים התחילו העבודות בשטח, והן מתנהלות בקצב משביע רצון. בתחום המכירות נמכרה דירה נוספת (סה"כ 5 דירות מתוך 12 כבר נמכרו), והיזם צפוי להעלות מעתה את מחיר הדירות באופן משמעותי, ולהגדיל את רווחיות הפרויקט. סיכומו של דבר, הפרויקט מתנהל באופן מצוין, ואנחנו אופטימיים לגבי המשך הדרך.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן