top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט אלמוג

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט של שיתוף פעולה עם יזם בתחום ההתחדשות העירונית וביצוע פרויקטים של תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי, שמקדם בימים אלו מספר פרויקטים בשלבי ביצוע שונים: שלושה פרויקטים של תמ"א 38/2 ברמת השרון ופרויקט פינוי בינוי בשכונת גילה בירושלים, שנמצאים (נכון ליוני 2022) בשלבי תכנון - ופרויקט תמ"א 38/2 ברחוב קהילת ברזיל בתל אביב, שנמצא כבר ב-30% ביצוע (נכון ליוני 2022). בהמשך מתעתד היזם להיכנס לפרויקטים נוספים בתחום.
בפרויקט זה אנחנו נותנים ליזם מימון לשלבי התכנון של הפרויקטים, כאשר בהמשך ייתכן וניכנס למימון פרטני של פרויקטים שייצאו לביצוע.
ההשקעה הינה לתקופה משוערת של כשלוש שנים.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 ברבעון הקודם סיפרנו לכם על צעדים ראשונים בפרויקטים השונים הכלולים בעסקת אלמוג. ברבעון הזה המשיכה העבודה על הפרויקטים השונים, גם אם בקצב מעט נמוך משציפינו. בפרויקט הגננת צפויות להתחיל בזמן הקרוב פגישות עם נציגות הדיירים לקראת המשך התהליך; פרויקט קהילת ברזיל עומד על כ-55% ביצוע ונמכרו בו כ-2/3 מהדירות; ובפרויקט סוקולוב נבחנת כעת האפשרות להביא מימון חיצוני לפרויקט. במקביל הוצגו מספר פרויקטים בשלבים מקדמיים, חלקם נפסלו וחלקם עדיין בבחינה. סיכומו של דבר, אנחנו עוד בתחילת הדרך, אופטימיים לגבי ההמשך אבל לא רצים לשום מקום.
2022 | עדכון רבעון 4 ברבעון הקודם סיפרנו לכם שאנחנו אמורים לחתום על הסכם השותפות עם היזם. ברבעון הזה אכן נחתם ההסכם, וכעת ממשיכים במרץ בפרויקטים השונים. בפרויקט ברחוב הגננת אנחנו קרובים ל-60% חתימות דיירים, בפרויקט ברחוב קהילת ברזיל אנחנו מתקרבים ל-50% ביצוע - ובפרויקט ברחוב סוקולוב בשלבים מתקדמים של תכנון, בתקווה לעלות לוועדה בחודשים הקרובים. לסיכום, אנחנו עדיין בתחילת הדרך, עבודה רבה לפנינו, ואנחנו מביטים קדימה בהחלט באופטימיות.
2022 | עדכון רבעון 3 צעדים ראשונים זהו העדכון הראשון בפרויקט 'אלמוג', אשר נמצא בצעדיו הראשונים, ומטבע הדברים אין הרבה מה לספר. העסקה כעת בצעדיה הראשונים, והסכם השותפות עם היזם אמור להיחתם בשבועות הקרובים, כאשר אחריו אנחנו מתכוונים להרחיב את הפעילות עם היזם לפרויקטים נוספים. סיכומו של דבר - אנחנו ממש בתחילת הדרך, ואופטימיים לגבי ההמשך. ניפגש בעזרת השם בעדכונים הבאים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page