top of page
מצב ראשוני / הדמיה

הדמיה / מצב ראשוני

תמונה עדכנית

יהוד

פרויקט

שם היזם

אייל רז

מועד חתימת חוזה ההלוואה

3.9.19

סכום ההלוואה

4,590,000

תנאי ריבית

30% מרווחי הפרויקט, ולא פחות מריבית שנתית של 15%

שם היזם

אייל רז

חברת הפרויקט

א.ש.ר.א. בדוד מרכוס 19-21 יהוד בע"מ

ח.פ.

515476471

חברת המימון

ברק מימון תמ"א במרכז בע"מ

ח.פ.

516066677

סוג הפרויקט

החזקות

סוג התקשרות

הלוואה משתתפת ברווחים

מועד סיום משוער

מרץ-22

bottom of page