top of page
מצב ראשוני / הדמיה

הדמיה / מצב ראשוני

תמונה עדכנית

רעננה הרצל

פרויקט

שם היזם

אייל רז

מועד חתימת חוזה ההלוואה

24.6.20

סכום ההלוואה

4,325,000

תנאי ריבית

30% מהרווחים, ולא פחות מריבית שנתית של 15% על קרן ההלוואה

שם היזם

אייל רז

חברת הפרויקט

א.ש.ר.א. בהרצל 19 רעננה בע"מ

ח.פ.

516176203

חברת המימון

ברק נדל"ן השרון בע"מ

ח.פ.

515695211

סוג הפרויקט

החזקות

סוג התקשרות

הלוואה משתתפת ברווחים

מועד סיום משוער

נוב-22

bottom of page