top of page
מצב ראשוני / הדמיה

הדמיה / מצב ראשוני

תמונה עדכנית

רעננה ארלוזורוב

פרויקט

שם היזם

אייל רז

מועד חתימת חוזה ההלוואה

5.5.20

סכום ההלוואה

4,375,000

תנאי ריבית

30% מרווחי הפרויקט, ולא פחות מריבית שנתית בגובה 15%

שם היזם

אייל רז

חברת הפרויקט

א.ש.ר.א. ארלוזורוב 27 רעננה בע"מ

ח.פ.

515636132

חברת המימון

ברק מימון תמ"א בשרון בע"מ

ח.פ.

516066651

סוג הפרויקט

החזקות

סוג התקשרות

הלוואה משתתפת ברווחים

מועד סיום משוער

נוב-22

bottom of page