Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט פארק ברוק

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בבירמנהגם, אלבמה, ארה"ב
השקעתם בפרויקט לרכישת נכס מולטי-פמילי למגורים, שהצטיין בתפוסה גבוהה והניב תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית העסקית כללה השכרת הנכס, השבחה שלו לאורך כשנתיים על ידי שיפוץ הדירות שיביא לעלייה בערכן ובדמי השכירות - בסוף מכירה שלו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית בגובה עד 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו..

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2
2022 | עדכון 1 שלבי סיום לפני מספר חודשים בישרנו לכם שהפרויקט קרוב לסיומו, והיזם מתכוון להשיב לאלו מכם שיבחרו בכך את כספי ההשקעה. ברבעון האחרון אכן החזרנו למספר משקיעים את כספם, והשאר נשארו בהתאם לבקשתם, בהמתנה לעסקה נוספת שאולי תהיה ליזם. לסיכום, מדובר בעסקה שלמעשה כבר הגיעה לסיומה וכעת ממתינים לעסקת המשך.
2021 | עדכון 4
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן