top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט פארק ברוק

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת מתחם מולטי-פמילי בבירמנהגם, אלבמה, ארה"ב
השקעתם בפרויקט לרכישת נכס מולטי-פמילי למגורים, שהצטיין בתפוסה גבוהה והניב תשואה שוטפת של כ-8% לשנה.
התוכנית העסקית כללה השכרת הנכס, השבחה שלו לאורך כשנתיים על ידי שיפוץ הדירות שיביא לעלייה בערכן ובדמי השכירות - בסוף מכירה שלו ברווח נוסף.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית בגובה עד 8% בשוטף מתוך שכירויות הפרויקט. ריבית זו משולמת לכם אחת ברבעון, כלומר 2% מגובה ההשקעה בכל רבעון. בסוף התקופה תהיו זכאים להשלמה של עד 6% נוספים לכל שנה, מתוך הרווחים שיתקבלו, ככל שיתקבלו..

עדכונים רבעוניים

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page