top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מסחרי תל אביב

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת ואיכלוס מרכז מסחרי בתל אביב
ברחוב מרדכי בנטוב 5 בתל אביב בונה היזם יוסי אברהמי שני מגדלים מגורים, ובתחתית הבניין נכס מסחרי של כ-1200 מ"ר שחולק למספר חנויות.
קבוצת יזמים ביקשה הלוואה כדי לרכוש את הנכס המסחרי. עם כספי ההלוואה הם רכשו את הנכס, עם השלמת הסכום הנדרש באמצעות מימון בנקאי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה.

עדכונים רבעוניים

2023 | עדכון רבעון 1 עליות וירידות בשגרת פעילות, בדומה לעדכון הקודם, הנכס מושכר מלבד שטח אחד, שכעת מתנהלת חשיבה אם נכון להשכיר אותו בזול או להמתין לשוכר במחיר טוב. חלק מהשוכרים בנכס מצליחים ב"ה ועולים על דרך המלך, חלקם נתקלים בקשיים, ויחד עם היזם אנחנו בוחנים כל חוזה ושוכר על מנת לשמור על רצף שכירות בתשואה טובה. לסיכום - הנכס מתנהל ב"ה בצורה טובה, ואנחנו פועלים לשמור על יציבותו ורווחיותו, ולקדם אותו לכיוון המימון מחדש.
2022 | עדכון רבעון 4 שגרת פעילות, המתנה למימון מחדש מי שהעדכון הזה יזכיר לו את הקודם, לא יטעה. באמת אין הרבה חדש. הנכס בתפוסת השכרה כמעט מלאה, ואנחנו מחכים להשכרת החלק האחרון ומקווים שהדבר יקרה בקרוב. אחרי השכרה מלאה ויציבה, נתקדם בעז""ה למימון מחדש של העסקה ולהחזרת כספי חלק מהמשקיעים. זה דבר שלוקח מעט יותר זמן משחשבנו, אבל התהליך מתקדם לשם ואנחנו אופטימיים. משקיעים שתקופת ההשקעה שלהם הייתה אמורה כבר להסתיים, וזקוקים לכסף, מוזמנים לפנות במייל לדוד: davidr@barakhass.co.il. סיכומו של דבר - מדובר בנכס שעובד בצורה טובה, אנחנו עוקבים על מנת לראות שהשלבים הבאים בתכנית העסקית מבוצעים בצורה טובה, עד לפירעון של כספי המשקיעים, ואנחנו בהחלט אופטימיים לגבי כך.
2022 | עדכון רבעון 3 שגרת פעילות, המתנה למימון מחדש כמו שסיפרנו לכם בעדכון הקודם, הנכס בתפוסת השכרה כמעט מלאה. ברבעון האחרון העירייה ביצעה פעולת פיתוח נוספת שהייתה חשובה להשכרת החלק האחרון, ואנחנו מקווים שהדבר יקרה בקרוב. השכרה מלאה ויציבה של הנכס תיקח אותנו גם לשלב הבא - מימון מחדש על ידי הגדלת ההלוואה של הבנק, והחזרת כספי חלק מהמשקיעים. זה דבר שלוקח מעט יותר זמן משחשבנו, אבל התהליך מתקדם לשם ואנחנו אופטימיים. משקיעים שתקופת ההשקעה שלהם הייתה אמורה כבר להסתיים, וזקוקים לכסף, מוזמנים לפנות במייל לדוד: davidr@barakhass.co.il. סיכומו של דבר - מדובר בנכס שעובד בצורה טובה, אנחנו עוקבים על מנת לראות שהשלבים הבאים בתכנית העסקית מבוצעים בצורה טובה, עד לפירעון של כספי המשקיעים, ואנחנו בהחלט אופטימיים לגבי כך.

תמיד כאן לשירותכם!

למידע ושירות בנושא השקעות קיימות, פנו לדוד:

     058-4114548 ; davidr@barakhass.co.il

למידע והצעות על השקעות חדשות, פנו ליהונתן:

      051-5206247hashkaot@barakhass.co.il 

whatsapp icon.JPG
phone icon.JPG
whatsapp icon.JPG
gmail icon.JPG
gmail icon.JPG
phone icon.JPG
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן 

bottom of page