Image by Towfiqu barbhuiya

פרויקט מסחרי תל אביב

תמצית הפרויקט

השקעתם בפרויקט לרכישת ואיכלוס מרכז מסחרי בתל אביב
ברחוב מרדכי בנטוב 5 בתל אביב בונה היזם יוסי אברהמי שני מגדלים מגורים, ובתחתית הבניין נכס מסחרי של כ-1200 מ"ר שחולק למספר חנויות.
קבוצת יזמים ביקשה הלוואה כדי לרכוש את הנכס המסחרי. עם כספי ההלוואה הם רכשו את הנכס, עם השלמת הסכום הנדרש באמצעות מימון בנקאי.
הכסף שלכם ניתן ליזם כהלוואה שנושאת ריבית קבועה.

עדכונים רבעוניים

2022 | עדכון 2 עולים על מסלול השיגרה בעדכון הקודם סיפרנו לכם על כך שהנכס התחיל לפעול, ועל משא ומתן עם שוכר נוסף שהיה אמור להביא את הנכס לתפוסה של 90%. שמחים לבשר שהמו"מ הבשיל לטובה ב"ה, וכעת אנחנו עם תפוסה כמעט מלאה של הנכס. במקביל ממשיכים בפעולות השיווק והאיתור של שוכרים גם לשטח הקטן שטרם הושכר. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה, מושכר בתפוסה גבוהה, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2022 | עדכון 1 נכס בעבודה כפי שסיפרנו בעדכון הקודם שצפוי להיות, הנכס אכן התחיל לפעול ב"ה, ובימים אלה מוחלפות טיוטות חוזה עם בית מרקחת שאמור לשכור 100 מ"ר ובכך להביא את הנכס לתפוסה של 90%. במקביל התקבלה שמאות של הנכס, ואנחנו כבר בתהליך מימון מחדש מול הבנק, במטרה לשחרר משקיעים שירצו בכך. סיכומו של דבר, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך.
2021 | עדכון 4 הנכס מתחיל לעבוד ברבעון הקודם סיפרנו לכם על סיום עבודות פיתוח החוץ על ידי העירייה לקראת כניסה בפועל של שוכרים לנכס, וכן על פירעון של חלק מכספי המשקיעים. ברבעון הזה התחילה כניסה בפועל של שוכרים לנכס, ביניהם סופרמרקט גדול, ומתקיים משא ומתן עם שוכרים נוספים שיביאו את הנכס לקרוב ל-90% אכלוס. במקביל התחלנו תהליך של שמאות חדשה, על מנת לקדם הגדלה של ההלוואה הבנקאית ושחרור של שאר כספי המשקיעים. לסיכום, הפרויקט ממשיך להתקדם בצורה טובה, ואנחנו מתקדמים בתהליך של הוצאת הכספים ממנו והחזרת כספי ההשקעה למשקיעים.
d5e208f9-5ae9-5d14-dbff-cc8b9aa14db1.jpeg

פוסטים אחרונים בבלוג הנדל״ן