top of page

דוח רווח והפסד. האם העבודה הזו באמת משתלמת?

שלום חברים, בפוסט הקודם דיברנו על חמש הטעויות הנפוצות בחישוב הרווח בעסק שלכם. בפוסט הזה אני רוצה להסביר איך כן נכון לחשב את הרווח בעסק כדי לקבל תשובה לשאלה הפשוטה כמה אתם מרוויחים בעסק.

די להדחקה אז כמה בדיוק אתם מרווחים? רוב בעלי העסקים אינם יודעים את התשובה לשאלה הזו, אבל מה שכן לרוב בעלי העסקים יש קול קטן בראש שמציף את השאלה הזו מידי פעם, קול ששואל אותם שאלה מאד פשוטה, האם העבודה הקשה משתלמת? האם השעות הרבות מחוץ לבית, המאמץ לעשות דברים שאנחנו לא כל כך אוהבים, ההתמודדות עם כל הקשיים בדרך - האם הם שווה את זה? התגובה הטבעית שלנו היא להדחיק את השאלה הזו, מאחר ואין לנו את התשובות אליה. אבל היום במקום להדחיק - נסתכל למספרים בעיניים ונלמד איך לחשב את הרווח שלנו.

'דו"ח רווח-הפסד' - נעים להכיר

טוב, אין מה להיבהל, לא צריך להיות רואה חשבון כדי להבין מה זה ואיך לערוך דו"ח רווח והפסד. אתם יכולים בהחלט להבין את הדברים, אתם צריכים רק קצת סבלנות, כוס קפה והסבר בהיר ופשוט - בשביל זה אנחנו כאן:-) הכנתם כוס קפה? יופי כי חשוב לי שתצאו מהמייל הזה עם הבנה של הנושא.

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח פשוט שלוקח תקופת זמן שנגמרה - חודש, רבעון, שנה וכו', ומחשב מה היה הרווח של העסק באותה התקופה. בטח לא תתפלאו לשמוע שהדו"ח לוקח קודם את כל ההכנסות, מהם מורידים את כל ההוצאות ואז מגיעים לשורת הרווח. אלא מה? צריך לסדר את ההכנסות וההוצאות בצורה נכונה. אחרת, שורת הרווח תצא שגויה, וזה קורה, כמו שקראתם במייל הקודם כל הזמן לרוב מוחלט של העסקים הקטנים והבינוניים.

יאלה בואו נצלול לפרטים.

לרוב, בעסקים קטנים ובינוניים, נכון לבנות את 'דו"ח רווח-הפסד' באופן הבא:

הכנסות:

כאן חשוב לומר דבר קריטי – הדרך לשייך הכנסה לחודש מסוים היא לפי החודש שבו העבודות או השירות בוצעו בפועל (ובעסקים של מסחר – החודש שבו הם נמכרו).

למשל, לוקחים את חודש יולי למנינם שאנו כעת בסיומו, ובודקים מהם השירותים שסיפקנו באותו חודש. מצרפים את כל הסכומים האלו יחד (ללא המע"מ!) והם הופכים להיות סכום ההכנסות של אותו חודש.

עכשיו שימו לב - לא משנה אם קיבלתם את הכסף עבור עבודות אלו כמקדמה באותו חודש או כתשלום בחודש אחר. מה שקובע כאמור הוא מתי ביצעתם את העבודה או נתת את השרות (או, בעסק של מסחר, מתי מכרתם את הסחורה).

והנה, יש לנו את סכום הכנסות.

ומה קורה בהוצאות?

שני הכללים הכי משמעותיים לחישוב נכון של ההוצאות הם:

1. כמו בהכנסות, גם את ההוצאות משייכים לפי הרכישות או ההתחייבויות בחודש מסוים. למשל – שכר של עובדים בחודש ינואר למניינם, יחושב כהוצאות של חודש ינואר, למרות ששולם בפברואר. כך כמובן אף אם אנו רוכשים חומרים עליהם נשלם באופן דחוי, הסכום ייכנס לפי החודש שבו רכשנו ולא לפי החודש שבו שילמנו.

2. יש לכלול את כל סוגי ההוצאות. גם את ההוצאות הישירות, כגון חומרים, עובדים, סחורה וכו', וגם את ההוצאות העקיפות יותר, כגון רואה חשבון, יועץ עסקי (; , שכירות, חשמל, תוכנות, ביטוח, בלאי, עלויות מעביד וכן הלאה.

אם תיקחו את סכום ההכנסות, פחות ההוצאות תקבלו שורת רווח שנקרא רווח תפעולי.

הרווח התפעולי דומה למושג 'ברוטו' בתלוש משכורת, כלומר הסכום ממנו רשויות המס לוקחות את החלק שלהם. אחרי שתפחיתו את הסכומים האלו תגיעו לרווח הנקי, אותו אתם יכולים סוף סוף למשוך הביתה. מזל טוב :)

16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page